Trạng thái mới

 1. KieuNguyen
  KieuNguyen
  Xuất khẩu dữ liệu kế toán 2019 sang DLKT mới, có lấy qua đầy đủ phiếu thu,chi nhưng không cập nhật, không trừ vào số dư nợ.
 2. CrysOgo
 3. nelnqozh
 4. oyizwalin
 5. michaeaylory
 6. Eileen McHugh
 7. oneyloms
 8. larryjack
 9. frankaronyik
 10. keaobydk
 11. Chi Lan
  Chi Lan Hồ Thị Trang_MISA
  Chị ơi giúp e với bên e mua phần mềm Misa xong rồi mấy năm không sử dụng bây giờ vào PM thông báo không kết nối được với máy chủ,
  chi tiết lỗi; There was no endpoint listening at
  http://pc2013112118yol:62012/DMBService.svc that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details
  Cảm ơn chị rất nhiều!
 12. stephenopany
 13. Trần Quang Triều
  Trần Quang Triều
  Misa cho mình hỏi nếu xóa các file mbk đã lưu thời kỳ đầu để giải phóng bộ nhớ thì có ảnh hưởng gì không? Mong Misa tư vấn dùm. Xin cảm ơn.
 14. Trần Quang Triều
 15. thanhtung
  thanhtung Hồ Thị Trang_MISA
  Chào bạn, cho mình hỏi cách hạch toán các khoản thu: chi phí thẩm tra quyết toán theo thông tư 09/2016/TT-BTC, Lệ phí đăng ký kinh doanh theo Thông tư 176/2012/TT-BTC, Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định báo cáo KTKT xây dựng công trình theo Thông tư 209/2016/TT-BTC và nguồn thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện theo Thông tư 173/2013/TT-BTC;
 16. marybethgarcia
  marybethgarcia giaohong
  Vital Keto France
  In case you're hunting down entrancing for weight reduction surveys are commonly most likely doubtful about whether such projects can work or not. The legitimate truth is: no, they don't work for everybody. Anyway they Do work for a gigantic level of your populace.

  https://www.supplementcyclopedia.com/vital-keto-france/
 17. kieuvy95
 18. jagranKiParty
 19. alveratone
 20. kietpro_1990