Hồ Thị Trang_MISA's Recent Activity

 1. Hồ Thị Trang_MISA đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo phát hành sản phẩm CUKCUK.VN R62.2 (Cloud)

  Hôm nay ngày 24-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm CUKCUK.VN R62.2 (Cloud). Phiên bản này bổ sung tính năng:...

  Diễn đàn: Nơi tải bộ cài phần mềm

  24/5/19 lúc 16:59
 2. Hồ Thị Trang_MISA đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm CUKCUK.VN phiên bản R62.2 (Desktop)

  Hôm nay ngày 24-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm CUKCUK.VN phiên bản R62.2 (Desktop) Phiên bản này...

  Diễn đàn: Nơi tải bộ cài phần mềm

  24/5/19 lúc 16:57
 3. Hồ Thị Trang_MISA đã trả lời vào chủ đề giúp mình với.

  Thưa Anh/chị, Vấn đề này Anh/chị vui lòng vào báo cáo/kho/Tổng hợp Nhật Xuất Tồn của các mặt hàng báo lỗi âm để kiểm tra tình hình nhập...

  23/5/19 lúc 10:35
 4. Hồ Thị Trang_MISA đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo phát hành sản phẩm Dự án MShopKeeper (Mobile) R20.1

  Hôm nay ngày 22-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Dự án MShopKeeper (Mobile) R20.1. Bộ sản phẩm phát...

  Diễn đàn: Nơi tải bộ cài phần mềm

  22/5/19 lúc 16:34
 5. Hồ Thị Trang_MISA đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo phát hành sản phẩm Dự án QLCH thời trang (SAAS) R20.2

  Hôm nay ngày 21-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Dự án QLCH thời trang (SAAS) R20.2. Phiên bản này đáp ứng yêu...

  Diễn đàn: Nơi tải bộ cài phần mềm

  21/5/19 lúc 17:37
 6. Hồ Thị Trang_MISA đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo phát hành sản phẩm Dự án Cukcuk Mobile CUKCUK R62.1 KDS

  Hôm nay ngày 21-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Dự án Cukcuk Mobile CUKCUK R62.1 KDS. Bộ sản phẩm...

  Diễn đàn: Nơi tải bộ cài phần mềm

  21/5/19 lúc 17:35
 7. Hồ Thị Trang_MISA đã đăng chủ đề mới.

  Thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R79

  Hôm nay ngày 17-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R79. Đáp ứng nghiệp vụ dinh dưỡng cấp mầm non Bộ sản...

  Diễn đàn: Tin tức

  20/5/19 lúc 08:21