Trương Hạnh's Recent Activity

 1. Trương Hạnh đã trả lời vào chủ đề Không xóa được mã khách hàng và NCC.

  Thưa anh/chị ! anh/chị vui lòng gửi ultraviewer về mail support@misa.com.vn, tiêu đề mail ghi gửi tư vấn 3152 và đính kèm link forum này...

  25/6/19 lúc 11:43
 2. Trương Hạnh đã trả lời vào chủ đề tài sản cố định.

  Thưa quý khách hàng! Hiện tại em thấy dòng hao mòn lũy kế đang bị ẩn nên sẽ không nhập được, nguyên nhân có thể là lỗi khi tách dữ liệu...

  25/6/19 lúc 11:24
 3. Trương Hạnh đã trả lời vào chủ đề Misa 2019 khi in đối chiếu kho bạc không hiển thị cột nội dung.

  Thưa quý khách hàng! Chị nhấn lấy mẫu mặc định xem được không nhé Trân trọng!

  25/6/19 lúc 08:26
 4. Trương Hạnh đã trả lời vào chủ đề tài sản cố định.

  Thưa quý khách hàng! TSCĐ này được mua năm 2018 nên dòng hao mòn lũy kế sẽ bàng 0 là đúng qua năm 2019 theo em thấy hao mòn lũy kế vẫn =...

  25/6/19 lúc 08:18
 5. Trương Hạnh đã trả lời vào chủ đề công cụ dụng cụ.

  Thưa Quý khách hàng! Dữ liệu năm 2019 anh/chị đã tách riêng ra thành 1 Cơ sở dữ liệu khác chưa ạ? Nếu tách rồi anh/chị vào nghiệp...

  25/6/19 lúc 08:16
 6. Trương Hạnh attached a file to the thread dịch vụ công kho bạc.

  Thưa Quý khách hàng! - Anh/Chị vào phân hệ TSCĐ\khai báo TSCĐ\và sinh ra 1 chứng từ CKKB mua TSCĐ đúng không ạ? - Anh/Chị vào tiện...

  1.png 24/6/19 lúc 17:19
 7. Trương Hạnh đã trả lời vào chủ đề nộp trả tiền mặt do rút thừa.

  Thưa anh/chị! Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại nghiệp vụ định khoản giúp em nhé ❖Rút dự toán tạm ứng bằng tiền mặt Nợ TK 111: Tiền mặt Có...

  24/6/19 lúc 15:42
 8. Trương Hạnh attached a file to the thread In sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

  Thưa quý khách hàng! Anh/Chị có thể vào hệ thống\tùy chọn\Báo cáo, chứng từ tích chọn Ngày ký lấy theo ngày cuối cùng của kỳ báo cáo, ví...

  4.png 24/6/19 lúc 11:12
 9. Trương Hạnh đã trả lời vào chủ đề Phần mềm không thể hiện chính xác số tồn vật tư.

  Thưa Quý khách hàng! Anh/Chị vui lòng gửi ultraviewer về mail support@misa.com.vn, tiêu đề mail ghi gửi tư vấn 3152 và đính kèm link...

  24/6/19 lúc 10:41
 10. Trương Hạnh attached a file to the thread In sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

  Thưa quý khách hàng! Để in mỗi mã hàng là 1 trang báo cáo riêng anh/chị vào báo cáo\Kho\sổ chi tiết VTHH\ kéo cột mã hàng lên phía...

  3.png 24/6/19 lúc 10:39
 11. Trương Hạnh đã trả lời vào chủ đề nộp trả tiền mặt do rút thừa.

  Thưa quý khách hàng! Tiền phụ cấp lúc rút về anh/chị định khoản như thế nào trên phần mềm ạ Trân trọng!

  24/6/19 lúc 09:39
 12. Trương Hạnh đã trả lời vào chủ đề Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái.

  Thưa quý khách hàng! Nếu đã làm theo hướng dẫn nhưng vẫn chưa được anh/chị vui lòng gửi ultraviewer về mail support@misa.com.vn, tiêu đề...

  22/6/19 lúc 15:14
 13. Trương Hạnh đã trả lời vào chủ đề Hạch toán chuyển tài sản thuê tài chính sang TSCĐ.

  Thưa Quý khách hàng! Anh/Chị thực hiện theo 2 bước sau: Bước 1: Ghi giảm tài sản thuê tài chính, để xác định được cách hạch toán,...

  22/6/19 lúc 14:13
 14. Trương Hạnh đã trả lời vào chủ đề Hạch toán chuyển tài sản thuê tài chính sang TSCĐ.

  Thưa Quý khách hàng! Có phải công ty thuê tài sản tài chính từ đơn vị A, tuy nhiên sau đó chấm dứt hợp đồng, đơn vị A này có bán tài sản...

  22/6/19 lúc 13:49
 15. Trương Hạnh đã trả lời vào chủ đề Không hiện số liệu trên báo cáo.

  Thưa Quý khách hàng! Khi mở báo cáo, chứng từ báo lỗi hoặc phần số bị trắng, anh/chị xem hướng dẫn sau nhé: https://goo.gl/jiiV63 Trân...

  22/6/19 lúc 08:24