Chứng từ không lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Trần Mai Nhung, 7/12/17.

 1. Trần Mai Nhung

  Trần Mai Nhung Member Nhân viên MISA

  Hướng dẫn:
  - Nếu có nhiều chứng từ không lên đúng bảng kê thuế GTGT, chưa biết cụ thể chứng từ nào, anh/chị vẫn Lập tờ khai\Cất\ kiểm tra, khắc phục theo hướng dẫn tại đây
  - Nếu đã biết chứng từ cụ thể nào không lên đúng bảng kê thuế GTGT, anh/chị mở chứng từ lên và kiểm tra theo các hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé

  1. Chứng từ không lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
  1.1. Nguyên nhân 1: Với Chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ: Không chọn Nhận kèm hóa đơn
  Giải pháp:

  Trên chứng từ: Tích Bỏ ghi\Sửa\ chọn Nhận kèm hóa đơn. Sang Tab Hóa đơn khai báo: Ngày hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn..., vào Tab Thuế, khai báo thông tin Thuế suất, Tiền thuế, nhóm hàng hóa dịch vụ... Sau đó lập lại tờ khai thuế GTGT.

  1.2. Nguyên nhân 2: Không chọn nhóm HHDV mua vào, chọn nhóm HHDV không phải là nhóm 1 hoặc 2 trên Chứng từ
  Giải pháp: Mở chứng từ\Bỏ ghi\Sửa\Tìm đến cột Nhóm HHDV mua vào\Chọn lại nhóm HHDV mua vào theo hướng dẫn sau và lập lại tờ khai:

  - Nhóm 1: Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ
  - Nhóm 2: Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ
  - Nhóm 3: Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ. Khi đó chứng từ này sẽ không lên bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào của Tờ khai thuế GTGT thông thường mà lên Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào của Tờ khai thuế GTGT theo dự án đầu tư.
  - Nhóm 4, 5: Hàng hóa, dịch vụ không lên bảng bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào.
  - Để trống nhóm HHDV mua vào: Chứng từ có thể không lên tờ khai thuế hoặc lên nhầm bảng kê bán ra

  1.3. Nguyên nhân 3: Với Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu đang hạch toán Nợ TK 1388 (3388)/ Có TK 33312
  Giải pháp:
  - Nếu thực tế đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu: anh chị xem hướng dẫn tại đây
  - Nếu thực tế chưa nộp thuế GTGT thì chứng từ đó chưa lên được bảng kê mua vào, khi nào thực hiện nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu thì lên được bảng kê mua vào

  1.4. Nguyên nhân 4: Chứng từ được hạch toán ở chi nhánh phụ thuộc cho phép kê khai riêng thuế GTGT, thuế TTĐB
  Giải pháp:
  - Nếu thực tế chi nhánh phụ thuộc không được phép kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB thì vào Danh mục\ Cơ cấu tổ chức\Kích đúp chọn vào chi nhánh có phát sinh chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ không lên bảng kê\Bỏ tích "Kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng".
  - Nếu thực tế chi nhánh phụ thuộc được phép kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB thì khi lập tờ khai của Tổng công ty sẽ không lên chứng từ của các chi nhánh, phải thực hiện lập tờ khai riêng ở từng chi nhánh.

  1.5. Nguyên nhân 5: Ngày hóa đơn hoặc Ngày hạch toán của chứng từ lớn hơn ngày cuối cùng của kỳ báo cáo thuế
  Giải pháp: Mở chứng từ\Kiểm tra ngày hóa đơn, ngày hạch toán (là ngày phần mềm ghi nhận hạch toán) xem ngày có lớn hơn kỳ lập tờ khai thuế không\Bỏ ghi\Sửa theo hướng dẫn sau:

  - Nếu ngày hóa đơn, ngày hạch toán sai: Đánh lại cho đúng
  - Nếu ngày hóa đơn, ngày hạch toán đúng: Thì hóa đơn đó sẽ không kê khai ở kỳ tính thuế này mà sẽ lên ở kỳ tính thuế chứa ngày hóa đơn hoặc ngày hạch toán trên chứng từ

  1.6. Nguyên nhân 6: Chứng từ đã được kê khai lên bảng kê mua vào của kỳ khác
  Giải pháp: Mở lần lượt các tờ khai đã lập của các kỳ. Kiểm tra bảng kê mua vào đã có chứng từ đó chưa.

  - Nếu đã kê khai ở các kỳ khác mà kê khai không đúng thì vào bảng kê mua vào đó\Sửa\Tích sang bảng kê mua hàng\Tích "Chọn chứng từ"\ Bỏ chọn chứng từ đó đi\Tích lại tờ khai thuế\Tích "Lấy dữ liệu" \Cất\Sau đó lập lại tờ khai thuế của kỳ cần lập để hóa đơn đó lên kỳ đang lập
  - Nếu kê khai lên tờ khai đó là đúng thì chứng từ đó sẽ không lên nữa tờ khai đang lập nữa

  2. Chứng từ không lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
  2.1. Nguyên nhân 1: Chứng từ bán hàng chưa lập hóa đơn
  Giải pháp:
  Anh chị mở chứng từ bán hàng\Tích vào ô "Lập HĐ"\Khai báo các thông tin hóa đơn
  Hoặc, anh chị lập hóa đơn và chọn đến chứng từ bán hàng theo hướng dẫn tại đây

  2.2. Nguyên nhân 2: Không khai báo thuế suất trên chứng từ
  Giải pháp:
  Bỏ ghi\ Sửa chứng từ\Sang tab Thuế\Chọn % Thuế GTGT.
  Lưu ý: Nếu hàng hóa không chịu thuế thì chọn thuế suất là KCT. Sau đó lập lại tờ khai thuế

  2.3. Nguyên nhân 3: Ngày hóa đơn nằm ngoài khoảng thời gian của kỳ tính thuế
  Giải pháp:
  Nếu hóa đơn bán hàng nằm ngoài khoảng thời gian kỳ tính thuế thì sẽ không lên được bảng kê
  - Trường hợp chứng từ bán hàng của kỳ trước nhưng kê khai thiếu thì phải kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT đầu ra.
  - Nếu hóa đơn là chứng từ hàng bán trả lại do khách hàng xuất trả lại từ tháng trước thì kê khai vào bảng kê mua vào, không đưa lên bảng kê bán ra.

  2.4. Nguyên nhân 4: Chọn nhầm nhóm HHDV mua vào trên chứng từ khai báo thuế đầu ra trên Chứng từ nghiệp vụ khác, Chi tiền mặt, chi tiền gửi,...
  Giải pháp:

  Bỏ ghi\ Sửa chứng từ\ Tim Cột "Nhóm HHDV mua vào"\ bỏ trống nhóm hàng hóa HHDV mua vào\Lập lại tờ khai thuế GTGT.

  2.5. Nguyên nhân 5: Hạch toán hóa đơn bán ra trên phân hệ Quỹ/Ngân hàng
  Giải pháp:

  Anh/Chị xóa đi và hạch toán hóa đơn bán ra trên chứng từ bán hàng hoặc chứng từ nghiệp vụ khác để kê khai được thông tin hóa đơn GTGT bán ra nhé
   
  Last edited by a moderator: 28/11/18
Bài viết liên quan: Chứng từ
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Cách hạch toán thuế GTGT trên chứng từ 16/10/18
Câu hỏi thường gặp Theo dõi trường mở rộng trên chứng từ, báo cáo 16/10/18
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn sửa, xóa chứng từ, danh mục, số dư đầu kỳ 14/9/18
Câu hỏi thường gặp Kiểm tra chứng từ bán hàng và xuất kho, hóa đơn, hàng bán trả lại và nhập kho 20/8/18
Câu hỏi thường gặp Mua hàng theo đơn mua hàng, lệnh sản xuất, từ chứng từ bán hàng 21/6/18

Chia sẻ trang này