[TEST] Hóa đơn không lên bảng kê thuế GTGT mua vào

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Trương Hạnh, 11/9/19 lúc 15:16.

 1. Trương Hạnh

  Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

  Hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào không lên bảng kê thuế gồm có các nguyên nhân sau:
  • Nguyên nhân 1: Chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ đang chọn "Không kèm hóa đơn" hoặc "Không có hóa đơn"
   • Giải pháp:
    • Bước 1: Mở lại chứng từ hạch toán Tích Bỏ ghi\Sửa\ chọn Nhận kèm hóa đơn.

    • Bước 2: Vào Tab Thuế, khai báo thông tin Thuế suất, Tiền thuế, TK thuế GTGT, nhóm hàng hóa dịch vụ...

    • Bước 3: Sang Tab Hóa đơn khai báo: Ngày hóa đơn,Số hóa đơn..., vSau đó lập lại tờ khai thuế GTGT.

  • Nguyên nhân 2: Không chọn nhóm HHDV mua vào hoặc chọn nhóm HHDV không phải là nhóm 1 hoặc 2
   • Giải pháp: Mở chứng từ\Bỏ ghi\Sửa\Tìm đến cột Nhóm HHDV mua vào\Chọn lại nhóm HHDV mua vào theo hướng dẫn sau và lập lại tờ khai
    • Nhóm 1: Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ
    • Nhóm 2: Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ
    • Nhóm 3: Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ. Khi đó chứng từ này sẽ không lên bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào của Tờ khai thuế GTGT thông thường mà lên Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào của Tờ khai thuế GTGT theo dự án đầu tư.
    • Nhóm 4, 5: Hàng hóa, dịch vụ không lên bảng bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào

  • Nguyên nhân 3: Chưa khai báo Ngày hóa đơn, số hóa đơn hoặc Ngày hạch toán, ngày hóa đơn không nằm trong kỳ lập bảng kê thuế
   • Giải pháp: Mở chứng từ\qua tab thuế hoặc tab hóa đơn kiểm tra ngày hóa đơn, ngày hạch toán (là ngày phần mềm ghi nhận hạch toán) xem ngày có lớn hơn kỳ lập tờ khai thuế không\Bỏ ghi\Sửa theo hướng dẫn sau:
    • Nếu ngày hóa đơn, ngày hạch toán sai: Đánh lại cho đúng

    • Nếu ngày hóa đơn, ngày hạch toán đúng: Thì hóa đơn đó sẽ không kê khai ở kỳ tính thuế này mà sẽ lên ở kỳ tính thuế chứa ngày hóa đơn hoặc ngày hạch toán trên chứng từ

  • Nguyên nhân 4: Chứng từ đã được kê khai lên bảng kê mua vào của kỳ khác
   • Giải pháp: Mở lại tờ khai của những ký trước để kiểm tra hóa đơn đã lên bảng kê mua vào của kỳ đó chưa
    • Nếu đã kê khai ở các kỳ khác mà kê khai không đúng:
     + Bước 1: Xóa tờ khai của kỳ lên sai
     + Bước 2: Lập lại tờ khai của từng kỳ

    • Nếu kê khai lên tờ khai đó là đúng thì chứng từ đó sẽ không lên nữa tờ khai đang lập nữa

  • Nguyên nhân 5: Với Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu đang hạch toán Nợ TK 1388 (3388)/ Có TK 33312
   • Giải pháp:
    • Nếu thực tế đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu: anh chị xem hướng dẫn tại đây
    • Nếu thực tế chưa nộp thuế GTGT thì chứng từ đó chưa lên được bảng kê mua vào, khi nào thực hiện nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu thì lên được bảng kê mua vào

  • Nguyên nhân 6: Chứng từ được hạch toán ở chi nhánh phụ thuộc cho phép kê khai riêng thuế GTGT, thuế TTĐB
   • Giải pháp:
    • Nếu thực tế chi nhánh phụ thuộc không được phép kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB thì vào Danh mục\ Cơ cấu tổ chức\Kích đúp chọn vào chi nhánh có phát sinh chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ không lên bảng kê\Bỏ tích "Kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng"
     .
    • Nếu thực tế chi nhánh phụ thuộc được phép kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB thì khi lập tờ khai của Tổng công ty sẽ không lên chứng từ của các chi nhánh, phải thực hiện lập tờ khai riêng ở từng chi nhánh.
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/9/19 lúc 15:45
Bài viết liên quan: [TEST] Hóa
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp [TEST] Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Thứ tư lúc 15:33
Câu hỏi thường gặp Xử lý lỗi "Chứng từ này đã có phát sinh <thu tiền> hoặc <trả tiền> bên <Sổ ...>..." 27/8/19
Câu hỏi thường gặp Xóa tài khoản, chuyển số liệu từ tài khoản này sang tài khoản khác 20/8/19
Câu hỏi thường gặp Thêm tài khoản, tiết khoản và xử lý vấn đề khi thao tác 19/8/19
Câu hỏi thường gặp hóa đơn 18/7/19

Chia sẻ trang này