Nguyễn Mai Hương's Recent Activity

 1. Nguyễn Mai Hương đã đăng chủ đề mới.

  Sửa mẫu A4 thành mẫu A5

  Ví dụ cần in mẫu Đơn đặt hàng nhưng khi chọn mẫu không có (Mẫu A5) Bước 1: SỬA MẪU [ATTACH] Anh/Chị chọn mẫu A4 rồi vào Sửa mẫu...

  upload_2020-1-20_14-24-10.png upload_2020-1-20_14-24-43.png upload_2020-1-20_14-29-10.png upload_2020-1-20_14-41-43.png upload_2020-1-20_14-41-49.png upload_2020-1-20_15-5-55.png upload_2020-1-20_15-7-53.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  20/1/20 lúc 15:10
 2. Nguyễn Mai Hương đã đăng chủ đề mới.

  Làm thế nào để in được chứng từ A5 không bị mất một nửa trang giấy với máy in có hai

  Các bước thực hiện: Trường hợp 1: Đặt giấy trên khay A5 1. Đặt giấy theo chiều dọc như sau. [IMG] 2. Mở chứng từ cần in. 3. Nhấn...

  upload_2020-1-20_14-59-39.png upload_2020-1-20_14-59-45.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  20/1/20 lúc 15:01
 3. Nguyễn Mai Hương đã đăng chủ đề mới.

  Sửa chứng từ in ra theo Ngày hạch toán

  Vào Sửa mẫu [ATTACH] Kích đúp chuột trái hoặc chuột phải/chọn Design vào ô Ngày tháng năm đang cần sửa [ATTACH] Sửa RefDate thành...

  upload_2020-1-20_11-27-46.png upload_2020-1-20_11-29-17.png upload_2020-1-20_11-32-48.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  20/1/20 lúc 11:33
 4. Nguyễn Mai Hương đã đăng chủ đề mới.

  Ẩn đơn giá, thành tiền trên mẫu Phiếu nhập/xuất kho

  Trên giao diện anh/chị chọn Sửa mẫu [ATTACH] * Nếu giữ nguyên cột Đơn giá, Thành tiền, chỉ xóa nội dung bên trong, anh/chị kích đúp vào...

  upload_2020-1-20_9-39-47.png upload_2020-1-20_9-40-13.png upload_2020-1-20_9-48-35.png upload_2020-1-20_9-49-25.png upload_2020-1-20_9-50-24.png upload_2020-1-20_9-52-15.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  20/1/20 lúc 09:54
 5. Nguyễn Mai Hương đã đăng chủ đề mới.

  Tính giá thành phân bước

  Hiện trên phần mềm chưa hỗ trợ tính giá thành phân bước, tuy nhiên anh/chị vẫn có thể tính giá thành phân bước trên phần mềm bằng cách...

  upload_2020-1-17_9-52-50.png upload_2020-1-17_9-54-40.png upload_2020-1-17_9-55-10.png upload_2020-1-17_9-58-45.png upload_2020-1-17_10-3-15.png upload_2020-1-17_10-6-5.png upload_2020-1-17_10-13-21.png upload_2020-1-17_10-22-55.png upload_2020-1-17_10-26-23.png upload_2020-1-17_10-27-55.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  17/1/20 lúc 10:14
 6. Nguyễn Mai Hương attached a file to the thread Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu.

  XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DOANH THU Cách 1: Hạch toán trong giảm giá hàng bán Khai báo các thông tin phục vụ cho việc xuất hóa đơn:...

  upload_2020-1-15_9-28-12.png upload_2020-1-15_9-36-12.png 15/1/20 lúc 09:28