Nguyễn Trọng Đại's Recent Activity

 1. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn sửa, xóa chứng từ phân bổ chi phí trả trước

  Để sửa, xóa chứng từ chi phí trả trước đã nhập anh/chị làm theo các bước sau: Bước 1: vào menu nghiệp vụ/Tổng hợp/Chi phí trả trước/Vào...

  Untitled 222.png Untitled 3.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  9/12/19 lúc 17:25
 2. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn thanh lý, nhượng bán CCDC TH có xuất hóa đơn

  Trường hợp CÓ thuế GTGT đầu ra (Có xuất hóa đơn GTGT bán ra), anh/chị thao tác theo các bước sau nhé: Bước 1: Ghi giảm CCDC - Xem hướng...

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  9/12/19 lúc 15:21
 3. Nguyễn Trọng Đại attached a file to the thread Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  Mục 2. Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp: Anh/Chị vào menu nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Lập báo cáo tài chính/ Ấn thêm/ Chọn báo...

  Untitled 1.png Untitled 2.png 9/12/19 lúc 09:40
 4. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Mục 1. Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp: Anh/Chị vào menu nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Lập báo cáo tài chính/ Ấn thêm/ Chọn báo...

  Untitled 1.png Untitled 2.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  9/12/19 lúc 09:37
 5. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn xử lý trường hợp đã gia hạn nhưng đăng ký GPSD không được

  Nguyên nhân: Do dữ liệu phiên bản cũ 2017 chưa chuyển đổi lên 2019 Anh/Chị làm theo các bước sau: Bước 1: Vào tệp/ quản lý dữ liệu. Nếu...

  Untitled.png Untitled 1.png Untitled 2.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  6/12/19 lúc 17:37
 6. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn xuất khẩu thuyết minh báo cáo tài chính

  Anh/chị làm theo các bước sau: Bước 1: Xuất khẩu báo cáo ra Excel hoặc Word Anh/Chị vào phân hệ Tổng hợp, tab Lập BCTC, thêm mới...

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  5/12/19 lúc 17:47
 7. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Cách hạch toán thuế BVMT khi bán hàng

  Anh/chị làm theo các bước sau: Bước 1: Anh/chị hạch toán chứng từ bán hàng kiêm hoá đơn ( giá bán đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường )....

  Untitled.png 1.png 2.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  3/12/19 lúc 11:24