Nguyễn Trọng Đại's Recent Activity

 1. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  B01/BCQT phần nguồn khác để lại sai số liệu

  Nguyên nhân 1: Do chưa tích "bao gồm số liệu hoạt động SXKD" Giải pháp: Anh/Chị khi in tích vào nút tích "bao gồm số liệu hoạt động...

  1.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  3/7/20 lúc 16:00
 2. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Nhập số dư TK chi tiết theo nguồn, khoản, mục, tiểu mục, CTMT, DA ....

  Anh/Chị làm theo các bước sau: Bước 1: Anh/Chị vào Danh mục\ Tài khoản\ Hệ thống tài khoản\ Nhấn chuột vào TK cần sửa\ chọn Sửa vào TK...

  4.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  2/7/20 lúc 11:04
 3. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn xuất, nhập khẩu xml số dư năm cũ sang năm mới

  Biểu hiện: Năm 2020 anh/chị tạo dữ liệu mới hoặc đã tách dữ liệu nhưng số dư cuối kỳ năm 2019 có chỉnh sửa cần cập nhật lại sang năm...

  1.png 2.png 3.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  2/7/20 lúc 10:21
 4. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Mẫu số 02 Cột Thực chi trong kỳ (Cột 3) lên không đúng số liệu

  Nguyên nhân 1: Do bút toán sinh đồng thời các tài khoản 008, 009, 012 chưa đúng. Giải pháp: • Vào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo đối chiếu...

  hmfile_hash_933251f0.png hmfile_hash_c21f4321.png hmfile_hash_933251f0.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  1/7/20 lúc 11:45
 5. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Mẫu 02 tùy chỉnh 1 số mẫu

  1. Tùy chỉnh mẫu số 02 hiển thị diễn giải nội dung: Hình minh họa trước và sau khi sửa: [ATTACH] Giải pháp: Bước 1: Anh/Chị tải mẫu đã...

  Untitled 22.png Untitled.png 2.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  1/7/20 lúc 10:16
 6. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Mẫu 01 một số cách tùy chỉnh

  1. Tùy chỉnh mẫu số 01 gộp mỗi nguồn trong 1 dòng: Hình minh họa trước và sau khi sửa: [ATTACH] Giải pháp: - Bước 1: Anh/Chị tải mẫu đã...

  Untitled 2 (1).png Untitled.png 3.png 1.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  30/6/20 lúc 17:56
 7. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Mẫu 01 sai số liệu cột số 1 DT năm trươc chuyển sang

  Biểu hiện: Cột 1 DT năm trước chuyển sang không đúng hoặc có số liệu năm trước chuyển qua [ATTACH] Nguyên nhân: Do có khai báo số dư...

  Untitled 222.png Untitled.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  30/6/20 lúc 17:09
 8. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Mẫu 01 cột 6, 7 hoặc mẫu 02 cột 3 không đúng do hạch toán thừa thiếu

  Nguyên nhân: Do hạch toán sai hoặc thừa, thiếu chứng từ rút dự toán Giải pháp: - Bước 1: Anh/Chị vào báo cáo/ Báo cáo đối chiếu kho...

  Untitled 5.png Untitled 22.png Untitled.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  30/6/20 lúc 16:40
 9. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN sang Mimosa làm sai Mẫu số 01

  Biểu hiện: Sau khi lấy dữ liệu từ QLTS.VN xuống thì báo cáo đối chiếu bị sai số liệu (gấp đôi số liệu) Nguyên nhân: Do đơn vị đã lập...

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  30/6/20 lúc 14:51
 10. Nguyễn Trọng Đại đã đăng chủ đề mới.

  Mẫu 02: Số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo (Cột 2) số liệu không đúng

  Biểu hiện: In mẫu 02 tại quý 1 đầu năm thì Số dư tạm ứng ở cột 2 không đúng hoặc có số liệu năm trước chuyển qua [ATTACH] Nguyên nhân:...

  Untitled 2.png Untitled 3.png Untitled.png Untitled 3.png

  Diễn đàn: Câu hỏi thường gặp

  29/6/20 lúc 18:00