Báo cáo công trình

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Mai Hương, 11/11/19.

 1. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Các báo cáo có thể xem chi tiết theo công trình gồm:

  1. Các báo cáo có tên chứa "công trình"
  Anh/Chị vào Danh sách báo cáo, lọc các báo cáo có chứa chữ "công trình"
  upload_2019-11-11_9-8-0.

  2. Báo cáo khi mở lên, có mục Thống kê theo: Công trình


  upload_2019-11-11_9-10-59.

  upload_2019-11-11_9-17-29.

  3. Các báo cáo có thể sửa mẫu thêm cột công trình

  Anh/Chị mở báo cáo/ Chuột phải chọn Sửa mẫu/ Tích chọn hiển thị cột Công trình.
  upload_2019-11-11_9-20-21.

  Nếu báo cáo có thể hiển thị được cột công trình, anh/chị sẽ thấy cột công trình hiển thị trong danh sách, anh/chị tích chọn hiển thị/ Cất
  upload_2019-11-11_9-24-5.
   

  Các file đính kèm:

 2. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Báo cáo Tổng hợp (Chi phí, doanh thu, theo khoản mục chi phí, ...)

  Tổng hợp chi phí theo công trình:
  upload_2019-11-11_9-58-44.

  Báo cáo doanh thu theo công trình: Vào Báo cáo/ Giá thành/ Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh (Thống kê Công trình, Tài khoản 511)

  upload_2019-11-11_10-9-13.
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 11/11/19
 3. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Báo cáo lãi lỗ theo công trình

  Anh/Chị vào Báo cáo/ Giá thành/ xem Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình, Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình.
  upload_2019-11-11_10-12-9.

  Lưu ý: báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình có thể chọn Mẫu ngang hoặc Mẫu dọc
  upload_2019-11-11_10-17-19.
   
 4. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Báo cáo công nợ (phải thu, phải trả) theo công trình

  Anh/Chị mở báo cáo công nợ cần xem (Tổng hợp công nợ phải thu, chi tiết công nợ phải thu, tổng hợp công nợ phải trả, chi tiết công nợ phải trả)
  Chọn thống kê theo Công trình nhé.

  upload_2019-11-11_10-21-10.
  upload_2019-11-11_10-21-51.

  [​IMG]
   

  Các file đính kèm:

 5. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Sổ chi tiết tài khoản theo công trình

  Anh/Chị có thể xem các báo cáo:
  - Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất
  - Sổ chi tiết các tài khoản

  Báo cáo/ Giá thành/ Sổ tài khoản chi phí sản xuất/ Chọn công trình cần xem/ Chọn TK cần xem
  upload_2019-11-11_10-25-19.

  Báo cáo/ Tổng hợp/ Sổ chi tiết các tài khoản/ Chọn Tài khoản cần xem theo công trình
  Mở báo cáo/ Chuột phải chọn Sửa mẫu/ Tích chọn hiển thị cột Công trình.
  [​IMG]

  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/11/19
 6. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Báo cáo Nhập xuất kho theo công trình

  Anh/Chị vào Báo cáo/ Kho/ Sổ chi tiết vật tư hàng hóa/ Chọn các thông tin/Đồng ý/
  Trên báo cáo/ chuột phải/ Sửa mẫu/ Tích chọn hiển thị cột Công trình.

  upload_2019-11-11_10-42-11.

  upload_2019-11-11_10-42-44.
   

  Các file đính kèm:

 7. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Sổ cái tài khoản lệch Sổ chi tiết theo công trình

  VD: TK 632 lệch báo cáo lãi lỗ
  TK 154 lệch sổ chi tiết 154 theo công trình...

  Anh/Chị vào Báo cáo/ Tổng hợp/ Sổ chi tiết các tài khoản/ Chọn Tài khoản cần xem theo công trình
  Mở báo cáo/ Chuột phải chọn Sửa mẫu/ Tích chọn hiển thị cột Công trình.

  upload_2019-11-11_11-32-48.

  upload_2019-11-11_11-34-12.

  upload_2019-11-11_11-43-55.
   

  Các file đính kèm:

Bài viết liên quan: Báo cáo
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Báo cáo SME mobile lên không đúng 21/1/20
Câu hỏi thường gặp Báo cáo theo hợp đồng 6/1/20
Câu hỏi thường gặp Xem báo cáo Bảng tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí, theo yếu tố chi phí 6/1/20
Câu hỏi thường gặp Cách xem báo cáo công nợ theo ngoại tệ 31/12/19
Câu hỏi thường gặp HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO CÔNG NỢ THEO NHÂN VIÊN 30/12/19

Chia sẻ trang này