Báo cáo F01-01/BCQT - Cột nguồn hoạt động khác được để lại (Cột 6) lên số liệu không đúng?

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Phạm Thị Mai MISA, 11/1/19.

 1. Phạm Thị Mai MISA

  Phạm Thị Mai MISA Member Nhân viên MISA

  Biểu hiện: Cột nguồn hoạt động khác được để lại (Cột 6) lên số liệu không đúng (trường hợp khi xem báo cáo đơn vị KHÔNG tích vào "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" và "Chỉ hiện thị số liệu hoạt động SXKD").

  Nguyên nhân:
  Cột 5 phản ánh số đã sử dụng từ nguồn phí, lệ phí ( Phát sinh có TK 018). Trường hợp số liệu lên không đúng so với số thực tế phát sinh có thể do:
  • Chưa nhập liệu đủ chứng từ phát sinh
  • Đã nhập liệu đủ chứng từ nhưng hạch toán phát sinh Có 018 chưa đúng.
  • Đơn vị có thêm nguồn mới độc lập với các nguồn mặc định của phần mềm.
  Khắc phục 1:
  • Bước 1: Anh\chị vào báo cáo\ Kho bạc\ chọn sổ S106-H phần II - Sổ theo dõi nguồn thu hoạt động khác được để lại.Tại tham số báo cáo chọn khoảng thời gian cần xem. chương khoản tương ứng khi xem phụ biểu F01-01/BCQT, tích chọn các tiểu mục\ Nhấn Đồng ý.
  upload_2019-1-11_16-15-53.
  • Bước 2: Tại báo cáo mở ra Anh\chị đối chiếu cột chi thường xuyên (Cột 2) nếu đang xem nguồn kinh phí chi thường xuyên (TK 0181) hoặc cột chi không thường xuyên (Cột 3) nếu đang xem nguồn kinh phí không thường xuyên (TK 0182) với số liệu thực tế. Có thể thực hiện đối chiếu theo từng tiểu mục để xem tiểu mục nào sai và kiểm tra lại các chứng từ hạch toán liên quan tới tiểu mục đó.
  Khắc phục 2: Sau khi đối chiếu chứng từ đã nhập liệu đủ mà báo cáo vẫn hiển thị chưa đúng, Anh\Chị vào Tìm kiếm, chọn khoảng thời gian cần kiểm tra sau đó lọc phát sinh Nợ TK 61118, kiểm tra cột Nguồn, Nghiệp vụ xem đã chọn đúng là Nguồn khácNghiệp vụ là Ghi thu, ghi chi chưa? Nếu chọn chưa đúng thì mở chứng từ lên và sửa lại để phần mềm sinh đồng thời Có TK 018 tương ứng.

  upload_2019-1-11_16-34-54.
  Khắc phục 3:
  - Nếu báo cáo vẫn chưa đúng số liệu Anh\Chị kiểm tra lại nguồn kinh phí đang hạch toán có đang thuộc Nguồn khác không bằng cách vào Danh mục/Mục lục ngân sách/Nguồn kinh phí.
  - VD: Đơn vị thêm Nguồn thu hai buổi nhưng phần thuộc nguồn đang để trống, đúng ra dòng thuộc nguồn này phải chọn là Nguồn khác.

  upload_2019-1-11_17-35-54.

  • Bước 1: Anh\chị vào Danh mục\ Mục lục ngân sách\ Nguồn kinh phí\ Chuột phải vào Nguồn khác chọn Thêm nguồn để tạo thêm nguồn thu hai buổi 1 mới\ Nhấn Cất.
  • Bước 2: Tích chuột phải vào Nguồn thu hai buổi ban đầu chọn chuyển nguồn. Tại phần chuyển từ nguồn chọn nguồn thu hai buổi, tại phần chuyển đến nguồn chọn nguồn thu hai buổi 1 và tích vào Xóa nguồn sau khi chuyển rồi nhấn Thực hiện.

  upload_2019-1-11_18-0-45.

  • Bước 3: Sau khi phần mềm hoàn thành thao tác chuyển nguồn Anh\Chị Vào tiện ích\ Bảo trì dữ liệu để thực hiện bảo trì lại dữ liệu và kiểm tra lại số liệu.
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/1/19

Chia sẻ trang này