Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước lên sai

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Thương MISA, 9/12/17.

 1. Nguyễn Thị Thương MISA

  Nguyễn Thị Thương MISA New Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Vấn đề:
  Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước lên sai

  Giải pháp:
  Biểu hiện 1: Cột Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang lên sai ở chỉ tiêu Thuế GTGT hàng bán nội địa so với số thực tế phải nộp

  • Nguyên nhân: Số dư TK 33311 từ kỳ trước chuyển sang bị sai so với số thực tế vì Cột Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang lấy Số dư đầu kỳ trên Sổ cái TK 33311 của kỳ xem báo cáo.
  • Cách kiểm tra: Vào Báo cáo\ Sổ kế toán\ Sổ cái tài khoản. Kiểm tra lại báo cáo của những kỳ trước TK 33311, xem số dư TK 33311.
  • Cách khắc phục: Nếu số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 của kỳ trước sai so với số thực tế phải nộp thì hướng dẫn KH kiểm tra lại phát sinh các kỳ trước.
  Biều hiện 2: Cột Số phải nộp trong kỳ lên sai ở chỉ tiêu Thuế GTGT hàng bán nội địa với số phải nộp thực tế
  • Nguyên nhân: Người sử dụng tự làm bút toán Khấu trừ thuế, nộp thuế GTGT mà trang thuế có khai báo thông tin về thuế nên chương trình sẽ hiểu là hạch toán giảm thuế phải nộp sẽ trừ trên cột Số phải nộp.
  • Cách kiểm tra: Vào Tiện ích\ Tìm kiếm. Chọn tìm khoảng thời gian xem báo cáo, TK Nợ là 33311. Xem chi tiết từng chứng từ hạch toán Nợ TK 33311 trên Phiếu chi, Séc/UNC, Chứng từ nghiệp vụ khác bên Trang Thuế có khai báo không.
   • Nếu là bút toán hạch toán giảm thuế bán ra thì khai báo bên trang Thuế là đúng.
   • Nếu là bút toán khấu từ thuế, nộp thuế GTGT thì trang Thuế xóa hết thông tin bằng cách tích chuột phải chọn Xóa dòng chứng từ (Thông tin trang Thuế để trắng). Khi Cất chương trình có cảnh báo thì chọn Đồng ý.
  Biểu hiện 3: Cột Số đã nộp trong kỳ lên sai ở chỉ tiêu Thuế GTGT hàng bán nội địa so với thực tế đã nộp
  • Nguyên nhân: Người sử dụng tự làm bút toán Khấu trừ thuế, nộp thuế GTGT mà trang thuế có khai báo thông tin về thuế nên chương trình sẽ hiểu là hạch toán giảm thuế phải nộp sẽ trừ trên cột Số phải nộp.
  • Cách kiểm tra: Vào Tiện ích\ Tìm kiếm. Chọn tìm khoảng thời gian xem báo cáo, TK Nợ là 33311. Xem chi tiết từng chứng từ hạch toán Nợ TK 33311 trên Phiếu chi, Séc/UNC, Chứng từ nghiệp vụ khác bên Trang Thuế có khai báo không.
   • Nếu là bút toán hạch toán giảm thuế bán ra thì khai báo bên trang Thuế là đúng.
   • Nếu là bút toán khấu từ thuế, nộp thuế GTGT thì trang Thuế xóa hết thông tin bằng cách tích chuột phải chọn Xóa dòng chứng từ (Thông tin trang Thuế để trắng). Khi Cất chương trình có cảnh báo thì chọn Đồng ý.
  Biểu hiện 4: Cột Số còn phải nộp cuối kỳ lên sai ở chỉ tiêu Thuế GTGT hàng bán nội địa so với Số thực tế phải nộp
  • Nguyên nhân: Số còn phải nộp cuối kỳ = Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang – Số phải nộp trong kỳ – Số đã nộp trong kỳ nên có thể do một số chỉ tiêu đó bị lệch
  • Cách kiểm tra: Kiểm tra Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang, Số phải nộp trong kỳ, Số đã nộp trong kỳ xem sai ở số nào rồi thực hiện kiểm tra theo từng biểu hiện ở từng trường hợp bên trên.
   
  Bica thích bài này.
Bài viết liên quan: Báo cáo
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Báo cáo theo đơn hàng (đơn đặt hàng) 6/1/20
Câu hỏi thường gặp Theo dõi trường mở rộng trên chứng từ, báo cáo 16/10/18
Câu hỏi thường gặp Số liệu trên báo cáo kho không bằng sổ cái tài khoản trên phần mềm MISA SME.NET 2017 6/9/18
Câu hỏi thường gặp Các vấn đề về báo cáo ngân hàng 23/7/18
Câu hỏi thường gặp Báo cáo kho 6/7/18

Chia sẻ trang này