Các mẫu sửa sẵn về hóa HĐĐT trên MeInvoice

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Ngọc, 1/8/19.

 1. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

 2. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  1/ Chọn thuế suất là KCT nhưng khi hiển thị trên hóa đơn là -100%
  upload_2019-8-1_9-41-11.

  - Cách sửa:

  1. Tại trường % thuế suất: {IIF(VOUCHER_DATA.VATRate = -1 or VOUCHER_DATA.IsPromotion, "KCT", IIF(IsNull(VOUCHER_DATA,"VATRate"),"",VOUCHER_DATA.VATRate))}
  2. Hide Zeros để Flase.

  - Link mẫu: https://drive.google.com/file/d/1tK2e-O2luV-5rXTar1oe6GZU3u2xlDiv/view
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/8/19
 3. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  2/ Mẫu hoá đơn hiển thị nhiều thuế suất.
  upload_2019-8-1_10-55-19.

  - Cách sửa:
  1. Vào tab Dictionary\Phần Variables\Tích chuột phải chọn New Variable\tạo Name là dTotalVAT5 và Type kiểu decimal.
  2. Để chuột vào dòng chữ grpHeaderVOUCHER_DATA\Ấn vào biểu tượng hình tia sét (Events Tab)\Chọn BeginRender tính giá trị cho các biến đó như sau:
  dTotalVAT5 = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(NOT VOUCHER_DATA.IsPromotion AND VOUCHER_DATA.VATRate= 0.05 ,VOUCHER_DATA.VATAmountOC,0))
  Đặt bên dưới dòng công thức dTotalAmount

  3. Đưa công thức vào text box tương ứng là được (các text box này có thể copy từ text box tổng tiền để đúng format) : {dTotalVAT5}
  - Sửa tương tự cho các % thuế còn lại.

  - Link mẫu: https://drive.google.com/file/d/1m5peRO820q3R0kDLF9R2ue30Ia4dQfwT/view
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/8/19
 4. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Chỉnh sửa cuối: 7/8/19
 5. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  1/ Chỉnh sửa "tiep theo trang truoc trang x/y"
  upload_2019-8-1_16-3-31.

  - Cách sửa:
  1. Copy từ txtPageNumber bên dưới cuối trang và thêm vào vị trì cần đặt text “tiep theo trang truoc – trang X/Y"
  2. Sửa tên text mới thêm về: txtNextPageInfo
  3. Tại text này sửa thuộc tính Text về {"Tiep theo trang truoc - trang " & PageNumber & "/" & TotalPageCount}
  4. Tại text này chọn sang biểu tượng tia set (Events Tab), chọn Before Print và thêm câu lệnh sau:
  if TotalPageCount > 1 AND PageNumber > 1 then
  txtNextPageInfo.Enabled = True
  Else
  txtNextPageInfo.Enabled = False
  End if

  - Link mẫu: https://drive.google.com/file/d/1AiAM0NvERpv8eYmBG_iOd1xZ--ekxcsc/view
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/8/19
 6. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Chỉnh sửa cuối: 7/8/19
 7. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  2/ Hoá đơn muốn ẩn thông tin tỷ lệ chiết khấu, tiền chiết khấu.
  upload_2019-8-7_11-31-13.

  - Cách sửa:
  Cách 1:

  1. Để chuột đến từng trường thông tin: chọn enabled về False
  2. Chọn thông tin thuộc tính Height = 0.
  Hoặc:
  Cách 2:
  1.
  Xoá tất cả các thông tin liên quan đến trường chiết khấu
  2. Để chuột đến thông tin grpHeaderVOUCHER_DATA\Vào tia sét (Events Tab)\Chọn begin render\tiến hành bỏ dấu ' ngay trước thông tin chiết khấu như sau:
  'txtDiscountRate.TextFormat = MISAReportFormat.PercentFormat

  - Link mẫu hướng dẫn sửa theo cách 2: https://drive.google.com/file/d/1ToQi58AbJNetFpZlvNpXYCx4QQUi64dY/view
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/8/19
 8. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

 9. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  3./Sửa màu chữ dòng thông tin hoá đơn điều chỉnh, hoá đơn xoá bỏ cho hoá đơn v.v..

  upload_2019-8-16_10-26-48.

  - Cách sửa:
  +Thêm một group header cho thông tin hóa đơn thay thế, đặt tên group là grbAdjustmentType:
  Tại Begin Render của group này sửa công thức là
  if VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 3 then
  grbAdjustmentType.Enabled = true
  strAdjustment = "Hóa đơn thay thế cho hóa đơn số " + VOUCHER_DATA.OrgInvNo
  strAdjustment += ", mẫu số " + VOUCHER_DATA.InvTemplateNo + ", ký hiệu " + VOUCHER_DATA.OrgInvSeries
  strAdjustment += ", ngày " + Format("{0:dd/MM/yyyy}", VOUCHER_DATA.OrgInvDate)
  else

  grbAdjustmentType.Enabled = false
  end if
  + Thêm Thêm một group header cho thông tin hóa đơn điều chỉnh, đặt tên group là grbAdjustmentInvoiceType:
  Tại Begin Render của group này sửa công thức là:
  if VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 then
  grbAdjustmentInvoiceType.Enabled = true
  strAdjustment = "Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn số " + VOUCHER_DATA.OrgInvNo
  strAdjustment += ", mẫu số " + VOUCHER_DATA.InvTemplateNo + ", ký hiệu " + VOUCHER_DATA.OrgInvSeries
  strAdjustment += ", ngày " + Format("{0:dd/MM/yyyy}", VOUCHER_DATA.OrgInvDate)
  else
  grbAdjustmentInvoiceType.Enabled = false
  end if

  if VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 then
  grbAdjustmentInvoiceType.Enabled = true
  strAdjustment = "Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn số " + VOUCHER_DATA.OrgInvNo
  strAdjustment += ", mẫu số " + VOUCHER_DATA.InvTemplateNo + ", ký hiệu " + VOUCHER_DATA.OrgInvSeries
  strAdjustment += ", ngày " + Format("{0:dd/MM/yyyy}", VOUCHER_DATA.OrgInvDate)
  strAdjustment += ": " + VOUCHER_DATA.JournalMemo
  else
  grbAdjustmentInvoiceType.Enabled = false
  end if
  => Sau khi chỉnh thêm 2 công thức này tiến hành sửa lại màu theo nhu cầu.


  - Link mẫu: https://drive.google.com/file/d/1BCt6FVpABTdliSksxkft1wDV-bwiQUCO/view
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/8/19 lúc 10:10
 10. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  3./Đối với các mặt hàng giống nhau thì khi hiện thị nội dung trên hóa đơn điện tử là một dòng với số lượng, đơn giá, thành tiền là số bình quân.
  upload_2019-8-19_10-13-12.

  - Cách sửa
  + Thêm 1 Group header lên trước Data band, đặt thuộc tính Condition là {VOUCHER_DATA.InventoryItemCode}
  + Cut toàn bộ các text ở Data Band lên Group hdeader vừa thêm
  + Thêm 1 Group Footer dưới Empty Band
  + Text số lượng kích đúp lên\ chọn Summary\ Summary Function chọn Sum, Data Column chọn VOUCHER_DATA.Quantity
  + Kích đúp text đơn giá lên\ chọn Summary\ Summary Function chọn Avg, Data Column chọn VOUCHER_DATA.UnitPrice
  + Kích đúp text thành tiền lên\ chọn Summary\ Summary Function chọn Sum, Data Column chọn VOUCHER_DATA.AmountOC


  - Link mẫu: https://drive.google.com/file/d/1koAsVIWvh5QY4IfGAHd16Gwui4vMRLim/view
   
 11. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  4./Hoá đơn khi in trang 2 bị mất các thông tin chung như mã số thuế, người bán v.v...
  upload_2019-8-19_10-28-28.

  - Cách sửa:
  Vào sửa mẫu/ Properties của Group đang bị thiếu thông tin trang 2:
  - Print on chọn All pages
  - Print on All pages/ chỉnh False thành True.


  - Link mẫu: https://drive.google.com/file/d/1XqIDyLrXYrGNRNuYQkTrjWHAf9L7ILxE/view
   
 12. Ha Tu Tran

  Ha Tu Tran New Member

  Chị ơi,
  Khi đơn giá tính là ngoại tệ (USD), hóa đơn thể hiện tổng tiền là ngoại tệ (USD) và ở dòng cuối là số tiền VND quy đổi theo tỷ giá.
  Nhưng có cách nào để hóa đơn hiển thị trực tiếp đơn giá, thành tiền, số tiền thuế và tổng tiền sau thuế, đọc chữ ra số là số tiền VND đã quy đổi không ah
  Em cảm ơn ah
  upload_2019-8-20_15-31-6.
   
 13. Hiền Vương - MISA

  Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Thưa anh/chị
  Đối với các dạng công thức này, muốn sửa về loại tiền VNĐ thì rất phức tạp, công thức khá chi tiết và phải kiểm tra. Bên MISA có bộ phận chỉnh mẫu riêng, và có thu phí cho các loại dịch vụ sửa mẫu nên nếu anh/chị có nhu cầu anh/chị có thể cung cấp thông tin e chuyển bên bộ phận chỉnh mẫu liên hệ báo giá nhé, ngoài ra đơn vị tham khảo thêm các hướng dẫn sửa mẫu cơ bản nhé
  Trân trọng!
   
Bài viết liên quan: Các mẫu
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn sửa mẫu HĐĐT trên phần mềm meInvoice - Desktop 23/7/19

Chia sẻ trang này