Chi tiết một số mẫu đã chỉnh sửa CUKCUK

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi ltlanmisa, 11/12/17.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. ltlanmisa

  ltlanmisa Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Sửa mẫu in bill 80cm/ mẫu 1 lấy lên đơn vị tính
  upload_2018-7-12_17-0-37.
  Giải pháp:
  Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=0B-7vSci8-p57d0lYcUtCM2Z3b1k
  Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 80mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
  Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
   
  Last edited by a moderator: 13/7/18
 2. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Các mẫu biên bản bàn giao ca,phiếu kiểm đồ, phiếu đặt chỗ bị mất lề phải đã chỉnh sửa
  Giải pháp:
  Bước 1: Tải mẫu theo file tại links sau: https://drive.google.com/open?id=1MlRBDnfdREQZhBhSVaoLWxgJc_xcIo3j
  Bước 2: Lưu mẫu đình kèm và lưu đè vào thư mục: C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
  Tên mẫu lần lượt như sau:

  ShiftRecord: biên bản bàn giao ca

  CheckOrder: phiếu kiểm đồ

  Booking: phiếu đặt chỗ
   
 3. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Mẫu hóa đơn khổ giấy 70mm
  upload_2018-7-13_8-31-33.

  Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=1QLLvzxGOYFo_Dxr_znbVts2x9jUl-hoA
  Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 80mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
  Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/7/18
 4. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Mẫu hóa đơn khổ giấy 58mm có đơn vị tính

  upload_2018-7-13_8-35-15.

  Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=13flfCR_rgrNB0Gr2kpbrAX2YPN628NOs
  Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 58mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
  Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
   
 5. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Mẫu hóa đơn khổ giấy 76mm
  upload_2018-7-13_8-38-37.


  Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=1TzZiDg5e6na4etDUh5hYFLxoEy0jqLzB
  Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 80mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
  Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
   
 6. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Mẫu hóa đơn khổ giấy 80mm mẫu 1 giảm lề phải
  upload_2018-7-13_8-41-59.

  Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=1xXAseVWdz3gsRLkWMNLEcbNI3ntIAhLx
  Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 80mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
  Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
   
 7. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Mẫu hóa đơn khổ giấy 80mm mẫu 3 giảm lề phải
  upload_2018-7-13_8-45-1.


  Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=164GL_-ZgPwt-b08GiJVFUvcq3BLTJvfX
  Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 80mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
  Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
   
 8. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Mẫu hóa đơn khổ giấy A4
  upload_2018-7-13_8-48-1.

  Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=1h9vPfACtpb8DZo99ITekbq8oaG5dDJAK
  Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy inA5/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
  Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
   
 9. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 10. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 11. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Sửa mẫu in bill 80cm/ mẫu 3 lấy lên đơn vị tính

  upload_2018-8-15_16-20-31.

  Giải pháp:
  Bước 1:Tải mẫu ở links sau: https://drive.google.com/open?id=1yCTn1bqi8q5YEcJTgU1CdHfK1_nJap1S
  Bước 2: Vào tiện ích/ thiết lập/Thiết lập máy in và mẫu in/Tại phần in thu ngân /Tùy chỉnh mẫu in/Chọn khổ giấy in cuộn 80mm/Chọn mẫu tự chỉnh/Chọn tới mẫu vừa tải về
  Bước 3: Coppy đè mẫu vào thư mục C:\MISA JSC\CUKCUK\Template\Report\vi-VN
   
 12. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 13. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 14. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 15. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

 16. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA


Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này