Hoàn thành đối chiếu kho bạc 11 tháng đơn vị Ngân sách Xã

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Lê Bão Sơn, 4/12/19.

 1. Lê Bão Sơn

  Lê Bão Sơn Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Nhằm hỗ trợ hướng dẫn Khách hàng thực hiện đối chiếu với kho bạc 11 tháng năm 2019, MISA xin hướng dẫn vô cùng dễ hiểu và dễ thực hiện để kiểm tra và hoàn thành đối chiếu. Quý Khách hàng vui lòng xem chi tiết trong bài viết dưới đây:

  I. Hướng dẫn kiểm tra mẫu số 01-SDKP/ĐVDT

  Đầu tiên Anh/Chị vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc in để kiểm tra.
  Các tham số cần lưu ý khi in báo cáo:
  - Kỳ báo cáo: 1/1/2019 - 30/11/2019
  - Nguồn: Tổng hợp
  - Chương, Khoản: Tất cả.​
  Nhấn Đồng ý.

  Anh/Chị thực hiện kiểm tra lần lượt các chỉ tiêu (Cột) của đối chiếu 01, Nếu cột nào chưa Khớp với KB hoặc chưa đúng với tực tế Anh/Chị thực hiện kiểu tra các chỉ tiêu ấy như sau:

  1. Kiểm tra số dự toán còn lại năm trước chuyển sang

  ▶ Cột 1: Dự toán năm trước chuyển sang: chính là số dự toán còn lại năm trước.

  Cột 1: Dự toán năm trước chuyển sang năm nay = cột 11: Dự toán còn lại trên Mẫu số 01 - SDKP/ĐVDT năm trước (2018)

  Nếu đang Sai hãy Kiểm tra trên phần mềm:
  Tổng cột 1 - Dự toán năm trước chuyển sang bằng số dư TK 008 tại menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.


  2. Kiểm tra số dự toán được giao trong năm (gồm số đầu năm và số bổ sung)

  ▶ Cột 2: Dự toán giao đầu năm chính là số dự toán được giao đầu năm

  Tổng số liệu cột 2: Dự toán giao đầu năm = số giao dự toán ở thông báo giao dự toán đầu năm.

  Nếu đang Sai hãy Kiểm tra trên phần mềm:
  • B1: Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Nhận dự toán.
  • B2: Chọn Loại chứng từ là Nhận dự toán đầu năm.
  • B3: Kiểm tra tổng số tiền trên danh sách bằng tổng số liệu cột 2 chưa, nếu chưa thực hiện mở chứng từ Sai và sửa lại

  ▶ Cột 3: Dự toán năm nay trong kỳ chính là số dự toán được giao bổ sung + số dự toán điều chỉnh trong kỳ.

  Tổng số liệu cột 3: Dự toán năm nay trong kỳ = số dự toán giao đầu năm trên thông báo giao dự toán đầu năm + số dự toán giao bổ sung

  Nếu đang Sai hãy Kiểm tra trên phần mềm:
  • B1: Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Nhận dự toán.
  • B2: Tổng số tiền các chứng từ nhận dự toán bằng số tổng số liệu cột 3.

  ▶ Cột 4: Luỹ kế đến kỳ báo cáo bằng số dự toán giao đầu năm và số dự toán giao bổ sung. Trường hợp in cả năm thì cột 4 bằng cột 3.

  ▶ Cột 5: Dự toán được sử dụng trong năm = cột 1 + cột 4.​

  3. Kiểm tra số dự toán đã sử dụng

  ▶ Cột 6: Trong kỳ: Có 3 cách lấy số liệu như sau:

  - Cách 1: Nếu Tích vào ô Lấy số rút thực chi và số thanh toán tạm ứng trên tham số báo cáo:
  Cột 6 lấy số liệu = số đơn vị rút gồm rút thực chi + rút tạm ứng đã làm thủ tục thanh toán tạm ứng
  (bằng phát sinh Có TK 008 trong kỳ).

  - Cách 2: Nếu Tích vào ô Lấy số rút thực chi và rút tạm ứng trên tham số báo cáo:
  Cột 6 lấy số liệu = số đơn vị rút thực chi + rút tạm ứng
  (bằng phát sinh Có TK 1121 trong kỳ - số nộp trả trong kỳ).

  - Cách 3: Nếu Tích vào ô Lấy theo công thức tự thiết lập và nhấn vào dấu ba chấm trên tham số báo cáo thì người dùng có thể tự thiết lập công thức lấy số liệu tại cột này theo yêu cầu riêng của đơn vị.​

  ▶ Cột 7: Số dư đến kỳ báo cáo bằng số luỹ kế đơn vị rút (tương ứng với từng kiểu tuỳ chọn rút trong 3 phương án trên) - luỹ kế số nộp trả đến kỳ báo cáo.​


  4. Kiểm tra số cam kết chi và Dự toán giữ lại

  ▶ Cột 8: Dự toán đã cam kết chi trong kỳ.

  Cột 8 lấy số liệu = Bằng tổng số tiền các cam kết chi đã lập trong kỳ.

  Để lấy lên số liệu ở cột Dự toán đã cam kết chi trong kỳ thì vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Cam kết chi\Đề nghị cam kết chi để khai báo và kiểm tra số cam kết chi.

  ▶ Cột 9: Dự toán đã cam kết chi đến kỳ báo cáo: là số dự toán đã cam kết chi nhưng chưa sử dụng.

  Lưu ý: Khi chuyển khoản thanh toán những khoản tiền nằm trong cam kết chi thì lưu ý chọn số CKC (Số cam kết chi) để số liệu cột 9 lên đúng.

  Nếu số liệu chưa đúng, Anh/Chị mở lại chứng từ chuyển khoản và kiểm tra lại đã chọn số CKC chưa và sửa lại cho đúng


  ▶ Cột 10: Dự toán giữ lại: là số dự toán giữ lại theo quyết định của cấp có thẩm quyền thường là khoản tiết kiệm chi 10%.

  Để lấy lên số liệu cột này thì vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán giữ lại để khai báo.

  ▶ Cột 11 = Dự toán còn lại = Cột 5 - cột 7 - cột 9.​


  II. Hướng dẫn kiểm tra Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, kiểm tra số tạm ứng, số thực chi theo mục lục NSNN giữa đơn vị sử dụng ngân sách với KBNN

  Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước để kiểm tra.

  Các tham số cần lưu ý khi in báo cáo:
  - Kỳ báo cáo thường là 1/1/2019 - 30/11/2019
  - Nguồn: Tổng hợp
  - Chương, Khoản: Tất cả.
  - Tích Cộng điều chỉnh kinh phí.​
  Nhấn Đồng ý.

  1. Kiểm tra số tạm ứng

  ▶ Cột 1: Tạm ứng phát sinh trong kỳ
  Cột 1 = Số rút dự toán tạm ứng trong kỳ - Số thanh toán tạm ứng trong kỳ - Số nộp trả tạm ứng trong kỳ.

  Tổng cột 1 = tổng số rút tạm ứng - tổng số thanh toán tạm ứng trên S14-X: Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc (vào Báo cáo\Báo cáo quyết định thông tư/tạm ứng kho bạc, chọn in báo cáo 11 tháng).

  ▶ Cột 2: Tạm ứng số dư đến kỳ báo cáo
  Cột 2 = Luỹ kế tạm ứng đến kỳ báo cáo - Luỹ kế số thanh toán tạm ứng - Luỹ kế nộp trả tạm ứng đến kỳ báo cáo.

  Tổng cột 2 = Số dư tạm ứng còn lại ngày cuối tháng trên S14-X: Sổ theo dõi các khoản tạm ứng kho bạc (vào Báo cáo\Báo cáo quyết định thông tư/tạm ứng kho bạc, chọn in báo cáo 11 tháng).

  2. Kiểm tra số thực chi


  ▶ Cột 3: Thực chi phát sinh trong kỳ:
  Cột 3 = Bằng Số rút thực chi trong kỳ + Số thanh toán tạm ứng trong kỳ - Số nộp trả thực chi trong kỳ.

  ▶ Cột 4: Thực chi số dư đến kỳ báo cáo:
  Cột 4 = Luỹ kế thực chi đến kỳ báo cáo + Luỹ kế số thanh toán tạm ứng trong kỳ - Luỹ kế số nộp trả thực chi đến kỳ báo cáo.
  3. Cột tổng phát sinh

  ▶ Cột 5: Tổng phát sinh trong kỳ = cột 1 + cột 3.

  ▶ Cột 6: Tổng số dư đến kỳ báo cáo = cột 2 + cột 4.​


  >>> MỘT SỐ SAI XÓT THƯỜNG GẶP KHÁC

  >>> MỘT SỐ NGHIỆP VỤ ĐẶC BIỆT THƯỜNG LÀM KHI ĐỐI CHIẾU, QUYẾT TOÁN

  _________________________________________
  Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc hoặc chưa làm được anh/chị thực hiện đăng bài lên group: Cộng đồng Hỗ trợ Kế toán Xã Việt Nam (click tại đây)

  Hoặc liên hệ tổng đài MISA Support (3.000đ/phút) theo đường link: http://bit.ly/tongdaiMISA
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/12/19
 2. Lê Bão Sơn

  Lê Bão Sơn Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  MỘT SỐ SAI XÓT THƯỜNG GẶP KHÁC TRONG ĐỐI CHIẾU 01, 02


  1. Hạch toán sai bút toán Khôi phục, Nộp trả

  - Dấu hiệu: Sai số liệu Cột số 6: DT đã sử dụng trong kỳ và Cột số 7: DT đã sử dụng lũy kế đế kỳ báo cáo

  - Nguyên nhân: Hạch toán Sai bút toán nộp khôi phục, nộp trả

  - Giải pháp:

  • B1. Nhấn Tìm kiếm, tìm theo Ngày hạch toán, nhấn Tìm. Lọc theo cột Nghiệp vụ là Khôi phục hoặc Nộp trả - thực chi hoặc Nộp trả - tạm ứng. Kích đúp chuột vào chứng từ sai và sửa lại hạch toán cho đúng: Nợ TK 1121/Có TK 1111.

  [​IMG]

  • B2: Vào Tìm kiếm, tìm theo Ngày hạch toán, nhấn Tìm. Lọc cột TK Nợ 1121. Kích đúp chuột vào chứng từ sai và sửa lại nghiệp vụ là Khôi phục hoặc Nộp trả - Tạm ứng hoặc Nộp trả - Thực chi cho đúng với thực tế.

  • B3: Sau đó lọc cột TK Có, chọn TK 8142 hoặc 8192, tiếp tục mở lại chứng từ để sửa nghiệp vụ như trên.

  2. Hạch toán Sai hoặc không chọn đúng Nghiệp vụ thực chi

  - Dấu hiệu: Sai số liệu Cột số 6: DT đã sử dụng trong kỳ và Cột số 7: DT đã sử dụng lũy kế đế kỳ báo cáo tại Báo cáo đối chiếu 01

  - Nguyên nhân: Do chứng từ rút thực chi hạch toán TK Có 1121 nhưng Nghiệp vụ để là Không chọn, phần mềm không sinh được hạch toán Có TK 008

  - Giải pháp
  • B1. Nhấn Tìm kiếm,tìm theo Ngày hạch toán, nhấn Tìm.

  • B2. Lọc theo cột TK Có 1121, Nghiệp vụ Không chọn.

  => Nếu có phát sinh chứng từ hạch toán Có TK 1121 và ô Nghiệp vụ là Không chọn ---> kích đúp chuột vào chứng từ đó và sửa lại Nghiệp vụ là Thực chi để phần mềm sinh được chứng từ đồng thời ghi Có TK 008.


  3. Chọn Sai dự toán phân bổ đầu năm

  - Dấu hiệu: Sai số liệu Cột số 3: Dự toán giao đầu năm tại Báo cáo đối chiếu 01

  - Nguyên nhân : Do chứng từ nhận dự toán có tích phân bổ theo tháng hoặc quý nên số liệu dự toán giao trong kỳ không lên đúng như chứng từ đã lập

  - Giải pháp
  • B1. Vào phân hệ Dự toán ngân sách\Nhận dự toán.
  • B2. Mở lại các chứng từ nhận dự toán và kiểm tra xem có tích phân bổ hay không để sửa lại theo đúng thực tế của đơn vị (nếu không phân bổ thì chọn lại là "Không phân bổ").

  [​IMG]


   
  Chỉnh sửa cuối: 4/12/19

Chia sẻ trang này