Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Trọng Đại, 9/12/19.

 1. Mục 1. Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp:
  • Anh/Chị vào menu nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Lập báo cáo tài chính/ Ấn thêm/ Chọn báo cáo tài chính/ Tích chọn báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP Trực tiếp)
  Untitled 1.
  Untitled 2.
   
 2. Mục 2. Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp:
  • Anh/Chị vào menu nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Lập báo cáo tài chính/ Ấn thêm/ Chọn báo cáo tài chính/ Tích chọn báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP Gián tiếp)
  Untitled 1.
  Untitled 2.


   
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn nhập khẩu chứng từ từ excel 31/12/19
Câu hỏi thường gặp HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO CÔNG NỢ THEO NHÂN VIÊN 30/12/19
Câu hỏi thường gặp HƯỚNG DẪN NHẬP KHẨU DANH MỤC VTHH TỪ EXCEL 30/12/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xuất kho 12/12/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn nhập chứng từ mua hàng 12/12/19

Chia sẻ trang này