Hướng dẫn định khoản nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Trương Hạnh, 7/6/19.

 1. Trương Hạnh

  Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

  Hướng dẫn:
  1. Mua sắm tài sản cố định hình thành từ các nguồn:
   • Mua sắm TSCĐ từ nguồn NSNN cấp - Xem hướng dẫn Tại đây

   • Mua sắm TSCĐ bằng nguồn phí được khấu trừ, để lại - Xem hướng dẫn Tại đây

   • Mua sắm TSCĐ bằng nguồn khác, nguồn vốn kinh doanh của đơn vị
    Nợ TK 211
    Nợ TK 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
    Có các TK 111, 112, 331,... (tổng giá thanh toán)

   • Mua sắm TSCĐ bằng nguồn Quỹ phúc lợi, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp- Xem hướng dẫn Tại đây
   • Mua sắm TSCĐ bằng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài - Xem hướng dẫn Tại đây
  2. Tạm ứng chi ứng trước tiền mua TSCĐ cho nhà cung cấp và thanh toán tạm ứng - Xem hướng dẫn Tại đây
  3. Mua sắm TSCĐ theo hình thức mua sắm tập trung - Xem hướng dẫn Tại đây
  4. Tài sản nhận bằng hiện vật
   • Nếu nhận tài sản mới: Nợ TK 211/Có TK 36611 hoặc 43142: nguyên giá
   • Nếu nhận tài sản đã qua sử dụng:
    Nợ TK 211: nguyên giá
    Có TK 214: giá trị hao mòn
    Có TK 36611 hoặc 43142: giá trị còn lại
  5. Tài sản tăng do XDCB hoàn thành - Xem hướng dẫn Tại đây
  6. Tăng do phát hiện thừa sau kiểm kê - Xem hướng dẫn Tại đây
   
  Chỉnh sửa cuối: 30/5/20
 2. Trương Hạnh

  Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

  Hướng dẫn hạch toán mua TSCĐ bằng nguồn NSNN cấp
  1. Mua về đưa vào sử dụng ngay, không phải qua lắp đặt, chạy thử
  • Mua bằng tiền tạm ứng NSNN:
   Nợ TK 211\ Có các TK 111, 112 (Đã thanh toán bằng tiền)
   Đồng thời hạch toán bút toán kép:
   Nợ TK 3371\Có TK 36611
  • Mua chưa thanh toán nhà cung cấp
   Nợ TK 211\ Có TK 331, 338
  • Mua bằng tiền thực chi từ nguồn NSNN cấp:
   Nợ TK 211\Có các TK 111, 112 (Đã thanh toán bằng tiền)
  • Mua bằng Chuyển khoản kho bạc:
   Nợ TK 211\Có TK 36611
   Đồng thời, ghi:
   Có TK 008211, 008212, 008221, 008222, 00921, 00922 - Dự toán chi hoạt động (nếu rút dự toán)
   Lưu ý: không hạch toán bút toán Nợ TK 611/Có TK 511

  2. Nếu mua TSCĐ phải qua lắp đặt, chạy thử
  • Mua bằng tiền tạm ứng NSNN:
   Nợ TK 2411\Có các TK 111, 112 (Đã thanh toán bằng tiền)
   Đồng thời hạch toán bút toán kép:
   Nợ TK 3371
   Có TK 36611
  • Mua chưa thanh toán:
   Nợ TK 2411
   Có TK 331, 338
  • Mua bằng tiền thực chi từ nguồn NSNN cấp:
   Nợ TK 2411
   Có các TK 111, 112 (Đã thanh toán bằng tiền)​
  • Mua bằng Chuyển khoản kho bạc:
   Nợ TK 2411
   Có TK 36611
   Đồng thời, ghi:
   Có TK 008211, 008212, 008221, 008222, 00921, 00922 - Dự toán chi hoạt động (nếu rút dự toán)
  • Khi lắp đặt, chạy thử xong, bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng, ghi:
   Nợ TK 21111 - TSCĐ hữu hình
   Có TK 2411 - XDCB dở dang (2411)​
   
 3. Trương Hạnh

  Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

  Mua sắm TSCĐ bằng nguồn phí được khấu trừ, để lại
  • Nếu mua về đưa vào sử dụng ngay, không phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi:
   Nợ TK 211
   Có các TK 111, 112, 331,... (chi phí mua, vận chuyển, bốc dỡ...)​
   Đồng thời, ghi:
   Nợ TK 3373
   Có 36631
   Có TK 014 - Phí được khấu trừ, để lại (chi phí mua, vận chuyển, bốc dỡ...)​
  • Nếu mua TSCĐ phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi:
   Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2411)
   Có các TK 111, 112, 331... (chi phí mua, lắp đăt, chạy thử,...)​
   Đồng thời, ghi:
   Có TK 014 - Phí được khấu trừ, để lại (chi phí mua, lắp đặt, chạy thử...)​

   * Khi lắp đặt, chạy thử xong, bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng, ghi:
   Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
   Có TK 241 - XDCB dở dang (2411)​
   Đồng thời, ghi:
   Nợ TK 3373
   Có TK 36631​
   
 4. Trương Hạnh

  Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

  Mua sắm TSCĐ bằng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
  • Nếu mua về đưa vào sử dụng ngay, không phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi:
   Nợ TK 211
   Có các TK 111, 112, 331,... (chi phí mua, vận chuyển, bốc dỡ...)​
   Đồng thời, ghi:
   Nợ TK 3372
   Có 36621​
  • Nếu mua TSCĐ phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi:
   Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2411)
   Có các TK 111, 112, 331... (chi phí mua, lắp đăt, chạy thử,...)​
  * Khi lắp đặt, chạy thử xong, bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng, ghi:

  Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
  Có TK 241 - XDCB dở dang (2411)​
  Đồng thời, ghi:
  Nợ TK 3372
  Có 36621​
   

Chia sẻ trang này