Hướng dẫn đối chiếu, xử lý lệch sổ TSCĐ vs sổ cái 211 trong kỳ

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Trọng Đại, 16/11/19.

 1. Nguyên nhân 1: Lệch Nguyên giá
  TH1: ghi tăng TSCĐ và trên chứng từ hạch toán nguyên giá (Nợ TK 211,212...) không bằng nhau
  Cách kiểm tra: Anh/chị vào báo cáo/Báo cáo đối chiếu/Báo cáo đối chiếu sổ tài sản và sổ cái/ Chọn TK cần đối chiếu:
  Untitled.
  Trên báo cáo này anh/chị kiểm tra xem số tiền 2 bên sổ tài sản (Ghi tăng TSCĐ thì sẽ vào bên sổ tài sản) và sổ cái (Hạch toán nợ 211 sẽ lên sổ cái) có bằng nhau không: (Ví dụ ở đây là chứng từ đang thiếu phần hạch toán nợ 211)
  Untitled 2.
  Cách xử lý:
  - Nếu số tiền bên sổ cái ít hơn bên sổ tài sản, anh/chị hạch toán thêm nợ 211 cho khớp số với sổ
  - Nếu số tiền bên sổ cái nhiều hơn bên sổ tài sản, anh/chị kiểm tra xem có đang ghi tăng thiếu tài sản không để ghi tăng thêm ạ.
  TH 2: Ghi giảm TSCĐ, đánh giá lại nguyên giá TSCĐ trên các phân hệ ngoài phân hệ TSCĐ nên các chứng từ này chỉ lên sổ cái mà không lên báo cáo TSCĐ
  Cách kiểm tra:
  - Vào Tìm kiếm, không tích chọn Nhóm theo chứng từ. Lọc TK Nợ, TK Có là TK nguyên giá TSCĐ kiểm tra có phát sinh chứng từ liên quan ở ngoài phân hệ TSCĐ không.​
  Cách xử lý:
  - Nếu các phát sinh liên quan đến tài khoản TSCĐ cần hạch toán đúng phân hệ TSCĐ​

  TH 3: Trong tháng đối chiếu có chứng từ ghi giảm TSCĐ thì trên Sổ cái TK nguyên giá đã hạch toán giảm nguyên giá nhưng trên báo cáo TSCĐ của tháng đó vẫn lên mã TSCĐ đã ghi giảm, khi xem báo cáo tháng sau thì mã này sẽ mất.
  Cách xử lý: Trường hợp TSCĐ mới ghi giảm ở kỳ này nên kỳ sau mới mất là đúng quy đinh nên báo cáo như vậy là vẫn đúng​
  Nguyên nhân 2: Lệch khấu hao lũy kế sổ TSCĐ vs sổ cái 211
  TH 1: Hạch toán khấu hao TSCĐ ngoài phân hệ TSCĐ khi đó số khấu hao chỉ lên Sổ cái TK 214, không lên báo cáo TSCĐ
  Cách kiểm tra:
  - Vào Tìm kiếm, không tích chọn Nhóm theo chứng từ. Lọc TK Nợ, TK Có là TK Hao mòn TSCĐ (214) kiểm tra có phát sinh chứng từ liên quan ở ngoài phân hệ TSCĐ không.​
  Cách khắc phục:
  - Nếu các phát sinh liên quan đến tài khoản TSCĐ cần hạch toán đúng phân hệ TSCĐ
  TH 2: Trong tháng đối chiếu có chứng từ ghi giảm TSCĐ thì trên Sổ cái TK hao mòn lũy kế đã hạch toán giảm nguyên giá nhưng trên báo cáo TSCĐ của tháng đó vẫn lên mã TSCĐ đã ghi giảm, khi xem báo cáo tháng sau thì mã này sẽ mất.
  Hướng dẫn: Trừ số tiền trên Cột Hao mòn lũy kế của Danh sách TSCĐ và số dư trên Sổ cái TK Hao mòn lũy kế (214)
  Nếu số chênh lệch đúng bằng giá trị Hao mòn lũy kế đã ghi giảm (bằng Phát sinh Nợ TK 214) thì 2 báo cáo đúng. Sang tháng sau thì 2 báo cáo này sẽ bằng nhau.

   
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hôm nay lúc 09:37
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu Thứ bảy lúc 10:29
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xử lý trường hợp đã gia hạn nhưng đăng ký GPSD không được Thứ sáu lúc 17:37
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xuất khẩu thuyết minh báo cáo tài chính Thứ năm lúc 17:47
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xóa bảng chấm công 29/11/19

Chia sẻ trang này