Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần II)

Thảo luận trong 'Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán' bắt đầu bởi Nguyễn Thuận, 18/6/18.

 1. Vấn đề: Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần II)

  Hướng dẫn:
  Để in báo cáo, vào Báo cáo/ Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần II)

  - Cột 1_ Số đã cam kết chi: Là số đề nghị cam kết chi + Điều chỉnh cam kết chi tăng - Điều chỉnh cam kết chi giảm

  Kiểm tra trên phần mềm:
  • Anh/chị vào Nghiệp vụ/ Kho bạc/ Cam kết chi/ Đề nghị cam kết chi
  • Anh/chị vào Nghiệp vụ/ Kho bạc/ Cam kết chi/ Điều chỉnh cam kết chi
  - Cột 2_ Số đã thanh toán: Là số rút dự toán (bao gồm cả rút tạm ứng và thực chi) có chọn tới cam kết chi

  Kiểm tra trên phần mềm: Anh/chị vào phân hệ Kho bạc/ Danh sách rút dự toán hoặc danh sách chứng từ chuyển khoản... xem những chứng từ rút chuyển khoản đó có chọn tới cam kết chi chưa? nếu chưa thì Bỏ ghi/sửa/ chọn tới chứng từ cam kết chi.

  [​IMG]

  - Cột 3_ Số dư cam kết = Số dư đầu kỳ + Đề nghị cam kết chi (trong kỳ) + Điều chỉnh cam kết chi tăng - Điều chỉnh cam kết chi giảm - Số đã thanh toán

  Chúc anh/chị thực hiện thành công!
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/6/18
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán Hướng dẫn quyết toán Online trên MISA Mimosa.NET 2019 16/3/19
Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán Hướng dẫn kiểm tra BCTC một cách nhanh chóng trên Phần mềm 28/1/19
Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán Hướng dẫn cách kiểm tra và đối chiếu số liệu trên mẫu số 02 5/10/18
Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán Hướng dẫn cách kiểm tra và đối chiếu số liệu trên mẫu số 01 5/10/18
Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán Hướng dẫn một số vấn đề thường gặp ở Báo cáo B01/BCQT 26/6/18

Chia sẻ trang này