Hướng dẫn quy trình thu chi học phí,dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị sự nghiệp

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Trương Hạnh, 27/2/19.

 1. Trương Hạnh

  Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

  Theo hướng dẫn tại thông tư 107 thì để hạch toán các khoản thu chi khác như thu chi học phí, viện phí, tiền ăn bán trú,2 buổi/ngày,tiền học thêm, thu chi hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh...Anh(Chị) làm như sau:

  1. Khi thu được kinh phí từ hoạt động khác: Vào Tiền mặt\Phiếu thu Nợ TK 1111, 1121/Có TK 531 (chọn MLNS tương ứng)

  2. Nếu nộp tiền mặt vào TK tiền gửi thì vào Tiền mặt\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB Nợ TK 1121/Có TK 1111

  3. Khi rút tiền mặt về thì vào Tiền mặt\Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB Nợ TK 1111/Có TK 1121 (Nếu chi chuyển khoản thì bỏ qua bước này)

  4. Nếu có trích nộp thuế thì vào Tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác Nợ TK 531/C33311
  Khi nộp tiền thuế vào Tiền mặt\Phiếu chi nộp tiền vào NH,KB hoặc Tiền gửi\Chi tiền gửi Nợ TK 33311/Có TK 1111, 1121

  5. Khi chi từ nguồn thu khác: Vào Tiền mặt\Phiếu chi hoặc Tiền gửi\Chi tiền gửi
  + Chi hoạt động SXKD: Nợ TK 154.../Có TK 1111, 1121
  + Chi mua TSCĐ: Nợ TK 211,213/Có TK 111,1121
  + Chi mua Nguyên vật liệu, CCDC: Nợ TK 152,153,156/Có TK 1111,1121
  + Chi các khoản khác: Nợ TK 642/Có TK 111, 1121 (chọn MLNS tương ứng)
  + Chi lương, bảo hiểm: Nợ TK 334,332/Có TK 1111, 1121 sau đó vào Tiện ích\Hạch toán chi phí lương Nợ TK 642/Có TK 334,332

  6. Cuối kỳ
  - Kết chuyển số phát sinh từ 154 sang 632 theo hướng dẫn tại đây
  - Vào Tổng hợp\Xác định kết quả hoạt động để kết chuyển doanh thu, chi phí
  Nợ TK 531/ Có TK 911
  Nợ TK 911/ Có TK 642, 632

  Nếu 911 dư có : (Thặng dư) : Nợ 911/ có 421
  + Nếu tiền thu dịch vụ còn để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo thì để ở Có TK 421.
  + Nếu thực hiện đã xong thì phân bổ vào 4 qũy. (Tỷ lệ phân bổ vào các quĩ phải được qui định trong qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị)
  Nợ TK4212/ có TK4311, 4312, 4313, 4314

  7. Nếu có trích lập 40% Cải cách tiền lương anh/chị xem hướng dẫn tại đây

  8. In báo cáo
  + Báo cáo\báo cáo quyết toán\B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại. Khi in báo cáo Anh(Chị) chọn như hình dưới đây
  [​IMG]
  + Báo cáo\Sổ kế toán\ S61-H: Sổ chi tiết chi phí
  + Báo cáo\sổ kế toán\ Sổ cái-Mục lục ngân sách
   

  Các file đính kèm:

  • 1.
   1.png
   Kích thước:
   17.9 KB
   Đọc:
   0
  Chỉnh sửa cuối: 2/7/20 lúc 14:53
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn trích lập nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu Thứ tư lúc 16:51
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn điều chỉnh kinh phí tạm ứng 19/5/20
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn tự động gia hạn/cập nhật hạn sử dụng phần mềm Mimosa.NET 14/4/20
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn định khoản nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ 7/6/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn hạch toán các quỹ tại đơn vị HCSN 21/3/19

Chia sẻ trang này