Hướng dẫn thực hiện đánh giá KPI hoặc Hồ sơ năng lực

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi NNLUONG_MISA, 29/7/17.

 1. NNLUONG_MISA

  NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Bước 1: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chung cho toàn đơn vị
  Vào Danh mục\Tiêu chí đánh giá.
  Chọn phương pháp đánh giá bằng cách nhấn chọn mũi tên bên phải mục Phương pháp đánh giá nằm bên góc phải màn hình danh sách tiêu chí đánh giá và chọn KPI hoặc Hồ sơ năng lực
  Bước 2: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cho nhân viên
  • Nếu đơn vị đánh giá nhân viên theo Hồ sơ năng lực
  Vào Danh mục\Vị trí công việc.
  Chọn vị trí cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, nhấn chọn tab Tiêu chí đánh giá (HSNL).
  Nhấn nút Chọn.
  • Nếu đơn vị đánh giá nhân viên theo KPI
  Vào Danh mục\Vai trò công việc.
  Chọn vai trò cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, nhấn chọn Tab Tiêu chí đánh giá (KPI).
  Nhấn nút Chọn.
  Bước 3: Thực hiện đánh giá:
  Khai báo thông tin về đợt đánh giá
  • Vào Quản lý\Đánh giá.
  • Nhấn chọn biểu tượng [​IMG] để khai báo đợt đánh giá: lưu ý chọn Phương pháp đánh giá là KPI (phần mềm thường mặc định là Hồ sơ năng lực); khai đúng thông tin thời gian và tình trạng Lên kế hoạch.
  Bước 4: Khai báo danh sách nhân viên tham gia đánh giá
  • Vào Quản lý\Đánh giá
  • Chọn đợt đánh giá, kích chọn Chọn nhân viên
  • Lưu ý:
  1. Nhân viên phải có vị trí công việc mà vị trí này phải được chọn Vai trò công việc liên quan tới Tiêu chí đánh giá.
  2. Nhân viên phải có trạng thái đang làm việc, ô quản lý trực tiếp phải chọn thông tin người quản lý thực hiện đánh giá cho nhân viên này.
  Bước 5: Thông báo thông tin về đợt đánh giá cho nhân viên toàn đơn vị
  1. Vào Quản lý\Đánh giá.
  2. Tại màn hình làm việc của phân hệ đánh giá, chọn đợt đánh giá, nhấn chuột phải, chọn Gửi email.
  Bước 6: Theo dõi việc nhân viên tự đánh giá và quản lý đánh giá nhân viên
  Để theo dõi việc nhân viên thực hiện tự đánh giá và quản lý đánh giá nhân viên, người dùng căn cứ vào trạng thái ở cột Trạng thái đánh giá.
  Bước 7: Bổ sung đánh giá của đồng nghiệp, khách hàng vào Bản đánh giá nhân viên (khi thực hiện đánh giá theo Hồ sơ năng lực)

  Vào Quản lý\Đánh giá
  Chọn nhân viên đã đánh giá, Nhận xét\Sửa để cập nhật nhận xét của các đối tượng khác như khách hàng, đối tác, nhân viên khác,...
  Bước 6: Hoàn thành đợt đánh giá

  Vào Quản lý\Đánh giá
  Tại màn hình làm việc của phân hệ đánh giá, kích chọn đợt đánh giá, kích chuột phải, chọn Sửa để thay đổi trạng thái của đợt đánh giá về Đã hoàn thành:

  Trân trọng!
   
  ducking thích bài này.
 2. PTTUYET_MISA

  PTTUYET_MISA Moderator

  BỔ SUNG:
  Đối với đánh giá nhân viên theo KPI, để lên được thông tin cần lưu ý các bước:

  1/ Xác định những nhân viên nào ở Ví trí công việc, vai trò công việc nào được đánh giá.
  Vào Quản lý/ Hồ sơ/ Xem Ví trị công việc, và chọn vai trò đảm nhiệm tương ứng ở Tab bên dưới.
  2/
  Bổ sung quản lý trực tiếp của nhân viên trên Hồ sơ nhân viên
  3/ Vào Danh mục/ Vị trí công việc, tại mã Vị trí công việc của NV được đánh giá chọn vai trò công việc tương ứng giống vai trò đảm nhiệm chọn trên hồ sơ
  4/ Vào Danh mục/ Vài trò công việc/ Chọn các tiêu chí đánh giá/
  5/ Thêm đợt đánh giá theo KPI, để trạng thái đang thực hiện, chọn các nhân viên trong đợt đánh giá.
   
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn thiết lập email tự động cho Quản lí nhân sự HRM 25/7/18
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn cách sử dụng tính năng gửi SMS trên AMIS HRM 20/4/17
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn sử dụng 19/4/17
Câu hỏi thường gặp Một số tình huống về AMIS_HRM 20/4/17
Câu hỏi thường gặp Câu hỏi thường gặp 19/4/17

Chia sẻ trang này