Một số tình huống về AMIS_HRM

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi admin, 20/4/17.

 1. admin

  admin Administrator

  Vấn đề 1: Trưởng bộ phận đã phân quyền là HR của bộ phận chỉ xem được hồ sơ nhân viên cho bộ phận đó nhưng khi vào Nhân sự/Hồ sơ lại thấy hồ sơ của nhân viên phòng ban khác?
  • Nguyên nhân và khắc phục: Đăng nhập quyền HR hoặc quản trị hệ thống. Vào Hệ thống/Quản lý người dùng/ tìm đến Trưởng bộ phận đó=> Sửa: tại Tab Mức độ truy cập dữ liệu: Chỉ tích chọn tổ chức nào được quyền xem (trước đó cho quyền xem cả phòng ban khác)
  Vấn đề 2: Báo cáo chi tiết nguồn lực lên thiếu số liệu nhân viên
  • Cách lấy số liệu: Báo cáo chi tiết nguồn lực liệt kê những nhân viên Đã và đang làm việc trong năm chọn in. Điều kiện là nhân viên phải có Ngày thử việc hoặc Ngày chính thức và không có Ngày nghỉ việc hoặc nếu có thì ngày nghỉ việc thuộc năm chọn in
  • Nguyên nhân thường gặp: trên dữ liệu do có nhiều nhân viên không có cả 2 ngày Ngày thử việc, Ngày chính thức hoặc Nghỉ việc đã lâu nhưng không có ngày nghỉ việc nên số liệu không chính xác
  • Khắc phục: Vào ứng dụng Nhân sự bằng HR cao nhất, vào Quản lý\Hồ sơ: tìm đến nhân viên không lên báo cáo, khai báo Quá trình công tác đảm bảo là Đang làm việc và thời gian làm việc có liên quan tới thời gian in báo cáo hoặc đảm bảo đủ điều kiện lấy lên báo cáo
  Vấn đề 3: Nhân viên nộp đơn nghỉ phép không thành công, báo " Hệ thống không thể gửi email thông báo đến người duyệt hoặc bộ phận nhân sự..."
  • Nguyên nhân: Bộ phận chứa nhân viên đó chưa được chỉ định người duyệt
  • Khắc phục: Đăng nhập ứng dụng Nhân sự bằng HR có quyền cao nhất: Vào Quản lý thời gian\Vào phần Cơ cấu tổ chức(phòng ban bên góc trái màn hình): chuột phải nhấn Chọn người dùng: khai báo email của nhân sự nhận phép...=> Đồng ý
  Vấn đề 4: Báo cáo Danh sách sinh nhật lên số liệu không đúng?
  • Nguyên nhân: Danh sách sinh nhật liệt kê những nhân viên không có Ngày nghỉ việc hoặc có Ngày nghỉ việc lớn hơn ngày in báo cáo, có sinh nhật thuộc khoảng thời gian đã chọn và có cơ cấu tổ chức chọn in=> nhân viên có trạng thái là Nghỉ việc nhưng không có ngày nghỉ việc thì vẫn lên báo cáo.
  • Khắc phục: Vào ứng dụng Nhân sự bằng HR cao nhất, vào Quản lý\Hồ sơ: tìm đến nhân viên không lên báo cáo kiểm tra lại và khai báo theo các điều kiện trong phần nguyên nhân
  Vấn đề 5: Bấm quên mật khẩu hệ thống không gửi lại mail mật khẩu mới
  • Nguyên nhân: Tài khoản của nhân viên quên mật khẩu chưa được kích hoạt
  • Khắc phục: Vào ứng dụng Nhân sự bằng HR cao nhất, vào Hệ thống\Quản lý người dùng: tìm đến nhân viên đó, click phải chuột chọn Kích hoạt tài khoản (nếu kích hoạt rồi thì có thể nhấn Ngừng kích hoạt và thực hiện kích hoạt lại).
  Vấn đề 6: Lập bảng lương phần mềm báo bảng lương đã tồn tại
  • Nguyên nhân: Trong AMIS HRM đã tồn tại những bảng lương cũ trùng bảng lương cần lập nhưng người dùng không thấy tại danh sách. Do trong điều kiện lọc đang để lọc chi tiết từng tháng. Không để là tất cả
  • Giái pháp: Vào tùy chọn/ Chọn điều kiện lọc là tất cả. Để phần mềm hiện lên những bảng lương đã lập và kiểm tra lại .
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/4/17
Bài viết liên quan: Một số
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn thực hiện đánh giá KPI hoặc Hồ sơ năng lực 29/7/17

Chia sẻ trang này