Số liệu trên báo cáo kho không bằng sổ cái tài khoản trên phần mềm MISA SME.NET 2017

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Mai Hương, 6/9/18.

 1. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  1. Biểu hiện
  - Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ trên báo cáo kho (tổng hợp tồn kho, sổ chi tiết vật tư hàng hóa,...) và Sổ cái (hoặc sổ chi tiết, bảng cân đối tài khoản) tài khoản kho tương ứng (151, 152, 153, 155, 156, 157) lệch nhau
  - Số dư cuối kỳ tài khoản kho (151, 152, 153, 155, 156, 157) âm hoặc bị sai

  2. Cách kiểm tra

  Vào Báo cáo/ Báo cáo đối chiếu/ Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái (xem video hướng dẫn cách xem báo cáo này Tại đây) và xử lý các nguyên nhân theo hướng dẫn sau:

  2.1. Số dư đầu kỳ lệch - Xem hướng dẫn Tại đây

  2.2. Phát sinh trong kỳ lệch
  Anh/Chị xem các nguyên nhân dưới đây và cách xử lý các nguyên nhân này:

  • Chứng từ chi phí mua hàng chưa được phân bổ vào hóa đơn mua hàng - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Chi phí mua hàng trên Chứng từ mua hàng không bằng tổng chi phí trên chứng từ chi phí mua hàng - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Chứng từ chi phí mua hàng hạch toán TK khác với TK kho - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Hạch toán nhầm kho và tài khoản kho (Thể hiện nguyên nhân lệch trên Báo cáo đối chiếu như sau: Chứng từ không hạch toán vào tài khoản kho nhưng được ghi vào sổ kho, Chứng từ hạch toán vào tài khoản kho nhưng không được ghi vào sổ kho) - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Hạch toán chứng từ không đúng phân hệ
  Nguyên nhân: Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến tài khoản kho (151, 152, 153, 155, 156, 157) trên các phân hệ quỹ, ngân hàng, chứng từ nghiệp vụ khác. Khi đó chứng từ chỉ được hạch toán lên Sổ cái tài khoản kho để lên Báo cáo tài chính mà không lên báo cáo kho (xem trong Báo cáo/Kho)

  Cách xử lý: Xóa chứng từ đi nhập lại vào đúng các phân hệ theo dõi được theo kho (Mua hàng nhập kho, Bán hàng kiêm phiếu xuất kho, Nhập kho/Xuất kho trong phân hệ Kho)

   
  Last edited by a moderator: 26/7/19
  Nguyễn Trọng Đại thích bài này.
 2. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Hạch toán tài khoản kho không vào phân hệ kho

  Nguyên nhân: Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến tài khoản kho (151, 152, 153, 155, 156, 157) trên các phân hệ quỹ, ngân hàng, chứng từ nghiệp vụ khác. Khi đó chứng từ chỉ được hạch toán lên Sổ cái tài khoản kho để lên Báo cáo tài chính mà không lên báo cáo kho (xem trong Báo cáo/Kho)

  Cách xử lý: Xóa chứng từ đi nhập lại vào đúng các phân hệ theo dõi được theo kho (Mua hàng nhập kho, Bán hàng kiêm phiếu xuất kho, Nhập kho/Xuất kho trong phân hệ Kho)
   

Chia sẻ trang này