Số việc từng CHV cộng lại ít hơn in Tổng hợp các CHV(B02)

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi NNLUONG_MISA, 12/10/17.

 1. NNLUONG_MISA

  NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Nguyên nhân 1: Có QĐ THA của CHV Ađã hoàn thành (Phát sinh nợ TK 316 bằng Có TK 316) nhưng còn dư trên TK 335, 333 (chưa chi trả đối tượng được THA hay nộp NSNN) thực hiện Tệp\Chuyển CHV và chuyển số dư TK 333, 335 này sang CHV B. Phần mềm cứ căn cứ có Chuyển CHV thì cắt số việc ở CHV A nhưng do điều kiện chuyển CHV không liên quan TK 316 nên CHV B không ghi nhận việc này.
  Giải pháp: Phần mềm đang xem xét điều kiện chuyển CHV phải liên quan TK 316 thì mới giảm việc trên CHV A để ghi tăng cho CHV B, nếu không liên quan thì không trừ việc==> Giải pháp tạm thời: Xóa bỏ chứng từ chuyển CHV, ghi nhận chứng từ hạch toán TK 333, 335 của CHV B về CHV A (coi như không có chuyển CHV).
  Nguyên nhân 2: Đối chiếu báo cáo đang ở kỳ này nhưng trên dữ liệu tồn tại chứng từ chuyển CHV của án bị lệch sang CHV ở kỳ sau (ví dụ kiểm tra quý 1 lệch do có chuyển CHV ở quý 2 trở đi) trong khi phần mềm không có căn cứ vào thời gian chuyển CHV hiệu lực thời điểm nào
  Giải pháp: Muốn in và đối chiếu báo cáo kỳ trước đó thì phải xóa bỏ chứng từ Chuyển CHV của kỳ sau.
  Nguyên nhân 3: Danh mục\Quyết định THA khai báo ngày hiệu lực xa ngày hạch toán trên chứng từ nên không ghi nhận được việc cho CHV (ví dụ ngày hiệu lực trên danh mục là 01/10/2017 có hiệu lực nhưng thực tế ngày hạch toán liên quan bắt đầu từ 01/10/2016)
  Giải pháp: Sửa lại ngày hiệu lực phải trước hoặc bằng ngày hạch toán.

  Cách tìm việc lệch: Vào báo cáo
  1. Xuất B07 của từng CHV ra excel, copy tổng lại được danh sách việc của tất cả các CHV
  2. Xuất B07 in Tổng hợp CHV ra excel được danh sách việc của Tổng hợp
  3. Dùng hàm =VLOOKUP(A1,$B$1:$B$9202,1,0) để so sách cột việc và tìm ra việc lệch
  4. vào Tệp\Chuyển CHV, nhấn Duyệt, lọc QĐ đó=> chọn=> xóa bỏ nếu chỉ có liên quan TK 333, 335==> vào tìm kiếm, tìm theo QĐ đó, sửa lại bút toán Nợ TK 333, 335 từ CHV B về CHV A.
   
Bài viết liên quan: Số việc
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp B02 / B03 in cả năm số việc chuyển kỳ sau khác với in quý 4 12/10/17
Câu hỏi thường gặp Số việc B02 ít hơn việc trên B03, B07 chỉ tiêu Phải thu thi hành án 12/10/17
Câu hỏi thường gặp Số việc từng CHV cộng lại nhiều hơn in Tổng hợp các CHV 12/10/17
Câu hỏi thường gặp Báo cáo B02 và B03 số tiền không bằng nhau? 11/12/17
Câu hỏi thường gặp Báo cáo B02 - Báo cáo kết quả hoạt động thu thi hành án bị sai số liệu 11/12/17

Chia sẻ trang này