Theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo công trình/đơn hàng/hợp đồng

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Mai Hương, 15/10/18.

 1. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  1. Điều kiện áp dụng tính giá thành theo công trình/ đơn hàng/ hợp đồng - Xem hướng dẫn Tại đây
  Lưu ý: Tính giá thành theo công trình, đơn hàng, hợp đồng về căn bản cách tính giống nhau, để trải qua các bước: khai báo, tập hợp chi phí, ghi nhận giá vốn, doanh thu,.... Các trường hợp theo dõi lãi lỗ theo tour, chuyến xe, phòng khách sạn,... anh/chị có thể lựa chọn một trong ba phương pháp này sao cho phù hợp với mục đích của đơn vị.

  2. Các bước thao tác trên phần mềm
  2.1. Hướng dẫn tính giá thành theo công trình, hạng mục công trình (Lưu ý: Khi tính giá thành chọn hạng mục công trình thì giá thành công trình sẽ tự được tập hợp từ giá thành của các hạng mục công trình)
  Anh/Chị tích chuột vào tên bước (màu xanh) để xem hướng dẫn bước đó nhé:
  2.2. Hướng dẫn tính giá thành theo đơn hàng, hợp đồng - Xem hướng dẫn Tại đây (Lưu ý: các bước thực hiện cũng tương tự tính giá thành công trình ở mục 2.1)​
   
  Last edited by a moderator: 22/7/19
 2. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Hướng dẫn tính giá thành theo công trình, hạng mục công trình
  Lưu ý: Khi tính giá thành chọn hạng mục công trình thì giá thành công trình sẽ tự được tập hợp từ giá thành của các hạng mục công trình

  B1: Khai báo công trình
  Để thêm công trình, anh/chị vào Danh mục/ Công trình/ Công trình/ Thêm/ điền mã và tên công trình/ Cất.
  Nếu muốn khai báo Loại công trình, anh/chị vào Tệp/ Công trình/ Loại công trình/ Thêm.
  HD chi tiết tại đây

  B2: Tập hợp chi phí
  Nếu hạch toán theo TT200: hạch toán Nợ 621, 622, 627/ Có TK liên quan
  Nếu hạch toán theo TT133: hạch toán Nợ 154/ Có TK liên quan

  [​IMG]
  HD chi tiết tại đây

  Lưu ý: Nếu có hạch toán giảm giá thành, anh/chị thực hiện theo hướng dẫn tại đây

  Bước 3: Ghi nhận giá vốn

  - Nếu có tính giá thành trên phần mềm: Bút toán ghi nhận giá vốn sẽ được thực hiện khi nghiệm thu công trình. (Nợ 632/ Có 154)
  Anh/Chị vào phân hệ giá thành/ Công trình/ Thêm kỳ tính giá thành.
  HD cách tính giá thành công trình tại đây

  - Nếu anh/chị không tính giá thành cho từng công trình trên phần mềm, anh/chị hạch toán Nợ 632/ Có 154 trên chứng từ NVK nhé.
  HD chi tiết tại đây

  Bước 4: Ghi nhận doanh thu
  Anh/Chị vào phân hệ Bán hàng/ Thêm chứng từ bán hàng, bỏ tích nút Kiêm phiếu xuất kho/ thêm mã hàng để tính chất là Dịch vụ/ bên tab Thống kê chọn tới công trình tương ứng.
  HD chi tiết anh/chị xem tại đây

  B5: Phân bổ CP bán hàng, CP QLDN (nếu có nhu cầu)

  Anh/Chị vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Phân bổ CP bán hàng, CP QLDN
  HD chi tiết anh/chị xem tại đây
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/11/19
 3. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  B2: Tập hợp chi phí (HD chi tiết tại đây)
  Hạch toán:
  Nếu hạch toán theo TT200: hạch toán Nợ 621, 622, 627/ Có TK liên quan
  Nếu hạch toán theo TT133: hạch toán Nợ 154/ Có TK liên quan

  Nhập chứng từ trong phân hệ nào:
  - Xuất kho vật tư: Vào Kho/ Xuất kho/ Thêm
  - Mua hàng xuất thẳng cho công trình: Vào Mua hàng/ Thêm Chứng từ mua hàng hóa dịch vụ/ Chọn "Mua hàng không qua kho"
  - Chi phí khác: Hạch toán trên Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Chứng từ nghiệp vụ khác .. (tùy chi bằng tiền mặt hay tiền gửi hay từ nguồn khác)

  Trên các chứng từ chọn Công trình tương ứng nếu xác định được cụ thể chi phí cho Công trình nào
  Nếu là chi phí chung (điện, nước, ...) => để trống cột Công trình.
  [​IMG]
   
 4. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Xuất vật tư, NVL cho công trình

  Anh/Chị vào Kho/ Thêm Phiếu xuất kho, chọn Loại 2. Sản xuất
  Chọn các mặt hàng xuất cho công trình, chọn công trình tương ứng/ Cất nhé.
  Trước khi tính giá thành, anh/chị vào Kho/ Tính giá xuất kho để chứng từ lên đơn giá xuất đã nhé.

  upload_2019-11-7_14-52-13.
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/11/19
 5. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Mua hàng không qua kho xuất thẳng cho công trình

  Anh/Chị vào Mua hàng/ Thêm Chứng từ mua hàng/ Chọn Mua hàng không qua kho, chọn Công trình tương ứng nhé.
  Hạch toán Nợ 154/ Có TK liên quan (nếu theo TT133)
  Nợ 621, 627/ Có TK liên quan (nếu theo TT200)

  upload_2019-11-7_15-1-9.
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 7/11/19
 6. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Không chọn được Công trình trên chứng từ

  Anh/Chị bấm chuột phải vào thanh tiêu đề cột/ Sửa mẫu/ Tích hiển thị cột công trình lên nhé.
  upload_2019-11-7_15-6-14.

  upload_2019-11-7_15-7-19.
   

  Các file đính kèm:

 7. Nguyễn Mai Hương

  Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Trường hợp nghiệm thu công trình không thấy lên công trình

  upload_2019-11-7_16-29-26.


  * Trước hết anh/chị mở lại kỳ tính giá thành xem đã chọn công trình đó chưa, nếu chưa chọn anh/chị chọn bổ sung nhé.


  upload_2019-11-7_16-28-4.
  Nếu là Công trình có phát sinh chi phí trong kỳ tính giá thành, khi bấm Lấy dữ liệu chương trình sẽ tự lên.
  Nếu công trình không có phát sinh chi phí trong kỳ mà muốn tính giá thành, anh/chị bấm Chọn, tích chọn những công trình cần tính giá thành nhé.

  - Nếu trong kỳ tính giá thành đã có công trình cần tính giá thành nhưng khi nghiệm thu vẫn không lên.
  + Trường hợp 1: Đã có chứng từ nghiệm thu trước đó rồi
  Anh/Chị vào danh sách nghiệm thu công trình xem đã có chứng từ nghiệm thu công trình của kỳ tính giá thành này chưa
  upload_2019-11-7_16-37-46.

  upload_2019-11-7_16-38-55.

  + Trường hợp 2: Chưa tập hợp được chi phí cho công trình này

  Cách kiểm tra: Vào Báo cáo/ Giá thành/ Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh/ Thống kê theo Công trình
  Nếu theo Thông tư 200 chọn TK 621, 622, 627
  Nếu theo Thông tư 133 chọn TK 154

  upload_2019-11-7_16-47-37.

  Kiểm tra các chi phí đã tập hợp cho công trình đã đủ & đúng chưa nhé.

  upload_2019-11-7_16-47-8.

  Trường hợp 3: Công trình là công trình dở dang từ năm trước chuyển sang nhưng chưa nhập số dư đầu kỳ
  Số chưa nghiệm thu của công trình đầu kỳ (chi phí dở dang đầu kỳ) thể hiện số dư tổng trên tài khoản 154 đầu kỳ (Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu/ TK154)
  Và số dư chi tiết trong phần Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu/ Chi phí dở dang/ Tích chọn Công trình.

  upload_2019-11-8_10-36-24.
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 8/11/19
Bài viết liên quan: Theo dõi
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Theo dõi công nợ 8/12/18
Câu hỏi thường gặp Theo dõi trường mở rộng trên chứng từ, báo cáo 16/10/18
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn theo dõi VTTH theo mã vạch 2/10/18
Câu hỏi thường gặp Theo dõi tiền vay chi tiết theo từng ngân hàng, hợp đồng vay 27/9/18
Câu hỏi thường gặp Theo dõi hàng nhận gia công 20/9/18

Chia sẻ trang này