Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R25

Thảo luận trong 'Nơi tải bộ cài phần mềm' bắt đầu bởi NNLUONG_MISA, 16/10/17.

 1. NNLUONG_MISA

  NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Hôm nay ngày 14-10-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2017 R25.

  Phiên bản này cho phép kế toán có thể quyết toán tạm ứng nhiều lần cho một chứng từ chi tạm ứng để phục vụ công tác quyết toán tạm ứng tại đơn vị được nhanh chóng, thuận tiện; cho phép kế toán khi xem chi tiết công nợ phải thu/phải trả theo hóa đơn thì xem được Số dư công nợ đầu kỳ báo cáo để nắm được Số còn phải thu, phải trả của từng khách hàng, nhà cung cấp; đồng thời cho phép Kế toán trưởng có thể phân quyền cho kế toán bán hàng không được phép thực hiện các nghiệp vụ của kế toán kho để tránh nhầm lẫn, trùng lắp số liệu.

  Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

  Bộ cài sản phẩm

  Hướng dẫn sử dụng

  Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R25 bao gồm:


  1.Kế toán mong muốn khi lập phiếu nhập kho hàng bán trả lại mà chọn giá nhập bằng giá trên phiếu xuất kho bán hàng thì khi giá trên phiếu xuất kho bán hàng thay đổi phần mềm tự cập nhật vào phiếu nhập kho để kế toán không phải gõ lại

  2.Kế toán muốn in được biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ khách hàng thể hiện được cụ thể nội dung giảm khác trong kỳ (chiết khấu, hàng bán trả lại ...) và Phát sinh giảm công nợ lũy kế năm để thuận tiện trong công tác đối chiếu công nợ với khách hàng

  3.Kế toán muốn khi xem chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn thì xem được cả công nợ của các hóa đơn kỳ trước chưa thanh toán để nắm được đúng số còn phải thu của từng KH

  4.Kế toán trưởng muốn kế toán bán hàng không được phép lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất khi không có quyền Xuất kho để tránh nhầm lẫn, trùng lắp số liệu.

  5.Khi điều chỉnh giá bán trên danh mục VTHH, kế toán muốn các chính sách giá bán đã lập sẽ tự cập nhật giá bán mới nhất để không phải mất thời gian sửa lại giá từng mặt hàng

  6.Khi xem số Thực chi của từng Hợp đồng bán, kế toán muốn chỉ hiển thị chứng từ đã thanh toán, không lấy cả chứng từ ghi nhận chi phí như hiện nay để thể hiện đúng số liệu thực tế phát sinh

  7.Khi lập đơn đặt hàng mới, kế toán mong muốn xem nhanh được số lượng hàng tồn đã trừ số lượng đặt hàng chưa giao của các đơn hàng cũ để đảm bảo tiến độ các đơn hàng.

  8.Khi xác định kỳ tính giá theo hợp đồng, kế toán muốn lọc được theo mã hợp đồng để tìm nhanh các hợp đồng thuộc cùng 1 loại nhằm tiết kiệm thời gian lập kỳ tính giá thành

  9.Khi xem báo cáo Quyết toán thuế GTGT năm, Kế toán muốn chỉ tiêu Tổng cộng Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang và Số thuế GTGT chuyển kỳ sau hiển thị đúng thực tế

  10.Trên sổ chi tiết công nợ phải trả, kế toán muốn hiển thị số lượng, đơn giá theo đơn vị tính chính để phục vụ cho công tác đối chiếu công nợ với NCC

  11.Khi in phiếu Nhập/Xuất kho, kế toán muốn thể hiện được thông tin đặc tính của VTHH để đảm bảo thủ kho nhập, xuất đúng loại vật tư, hàng hóa

  12.Kế toán mong muốn có thể quyết toán tạm ứng nhiều lần cho một chứng từ chi tạm ứng để phục vụ công tác quyết toán tạm ứng tại đơn vị được nhanh chóng, thuận tiện

  13.Kế toán muốn in được UNC Ngân hàng Techcombank theo mẫu mới nhất

  14.Khi lập phiếu xuất kho bán hàng, kế toán muốn ghi nhận được thông tin địa điểm giao hàng để phục vụ công tác bán hàng được thuận tiện và nhanh chóng

  15.Kế toán mong muốn khi in chứng từ kế toán có thể lấy thông tin tên và địa chỉ của đối tượng Có trên chứng từ để phục vụ quản lý và lưu trữ hồ sơ của đơn vị

  16.Kế toán muốn khi xem chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn thì xem được cả công nợ của các hóa đơn kỳ trước chưa thanh toán để nắm được đúng số còn phải trả của từng NCC

  17.Khi xem báo cáo Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng và nhà cung cấp, kế toán muốn hiển thị được thông tin nhóm VTHH để đánh giá được kết quá bán hàng của nhiều nhóm VTHH cùng lúc

  18.Trên Bảng cân đối tài khoản (mẫu số dư 1 bên), khi xem chi tiết phát sinh TK 112 kế toán muốn chương trình liên kết đến Sổ chi tiết TK này để in được nhanh sổ chi tiết TK tiết kiệm thời gian thao tác mở báo cáo

  19.Giám đốc muốn Nhật ký truy cập ghi lại được mã hàng nào đã được thay đổi giá trong từng lần tính giá để kiểm soát việc tính giá được chính xác

  Trân trọng!
   
Bài viết liên quan: Thông báo
Diễn đàn Tiêu đề Date
Nơi tải bộ cài phần mềm Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R45 - (16/11/2018) 19/11/18
Nơi tải bộ cài phần mềm Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R44 - (18/10/2018) 19/10/18
Nơi tải bộ cài phần mềm Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R43 (28/09/2018) 29/9/18
Nơi tải bộ cài phần mềm Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R42 (20/09/2018) 20/9/18
Nơi tải bộ cài phần mềm Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R41 - (07/09/2018) 8/9/18

Chia sẻ trang này