Forum cộng đồng MISA

 1. Thông báo

  Thông báo từ Ban quản trị MISA
  1. Các Khóa Học Online

   Khóa học Online của các sản phẩm
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   33
 2. Sản phẩm khối Doanh nghiệp

  Các trao đổi về sản phẩm khối Doanh nghiệp: MISA SME.NET, MTAX.VN, AMIS.VN...
  1. MISA SME.NET 2015

   Đề tài thảo luận:
   328
   Bài viết:
   1,532
   RSS
  2. AMIS.SME (Kế toán)

   Đề tài thảo luận:
   88
   Bài viết:
   352
   Mới nhất: TÍNH GIÁ THÀNH Phạm Thùy Nga, 14/6/19 lúc 16:33
   RSS
  3. AMIS.HRM (Nhân sự)

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   42
   RSS
  4. AMIS.CRM (Bán hàng)

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   59
   RSS
  5. AMIS.VN

   Đề tài thảo luận:
   268
   Bài viết:
   680
   RSS
  6. MTAX.VN (Kê khai thuế qua mạng)

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: test lamvanthu96, 14/5/19
   RSS
 3. Sản phẩm khối Hành chính sự nghiệp

  Trao đổi về các sản phẩm khối Hành chính sự nghiệp: MISA Mimosa.NET, MISA Bamboo.NET, QLTH.VN, HOTICH.VN, QLTS.VN
  1. MISA Mimosa.NET 2017

   Đề tài thảo luận:
   225
   Bài viết:
   815
   RSS
  2. MISA Bamboo.NET 2019

   Đề tài thảo luận:
   145
   Bài viết:
   357
   RSS
  3. MISA Panda.NET 2011

   Đề tài thảo luận:
   56
   Bài viết:
   64
   RSS
  4. QLTH.VN (Phần mềm quản lý trường học)

   Đề tài thảo luận:
   44
   Bài viết:
   45
   RSS
  5. QLTS.VN (Phần mềm quản lý tài sản)

   Đề tài thảo luận:
   95
   Bài viết:
   194
   RSS
  6. HOTICH.VN (Phần mềm quản lý hộ tịch)

   Đề tài thảo luận:
   25
   Bài viết:
   32
   RSS
  7. QLCB.VN (Phần mềm Quản lý cán bộ)

   Đề tài thảo luận:
   37
   Bài viết:
   92
   RSS
 4. Sản phẩm Khối hộ kinh doanh cá thể

  Trao đổi về các sản phẩm Khối hộ kinh doanh cá thế: CUKCUK.VN, QLHV.VN
  1. CUKCUK.VN (Phần mềm Quản lý nhà hàng)

   Đề tài thảo luận:
   288
   Bài viết:
   386
   RSS
  2. MShopkeeper.VN (Phần mềm QLCH thời trang)

   Đề tài thảo luận:
   79
   Bài viết:
   96
   RSS
 5. Sản phẩm Khối phục vụ cộng đồng

  Trao đổi về các sản phẩm Khối phục vụ cộng đồng: MISA Golf HCP, Sổ Thu Chi, MoneyKeeper
  1. MISA Golf HCP

   Đề tài thảo luận:
   23
   Bài viết:
   23
   RSS
  2. MoneyKeeper (Sổ thu chi MISA)

   Phần mềm quản lý tài chính cá nhân
   Đề tài thảo luận:
   30
   Bài viết:
   31
   RSS
  3. Phần mềm Quản lý Hội Viên

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   4
   RSS
  4. Hỏi đáp chung

   Đề tài thảo luận:
   346
   Bài viết:
   1,054
   RSS
 6. Góc hỗ trợ, góp ý khác

  Trao đổi các vấn đề khác, không liên quan đến các sản phẩm thuộc các diễn đàn bên trên
  1. Góp ý xây dựng diễn đàn

   Các thành viên có thể góp ý cho Ban quản trị diễn đàn tại đây để diễn đàn phát triển hơn.
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   RSS
  2. Hỗ trợ khác

   Nơi trao đổi thông tin khác
   Đề tài thảo luận:
   296
   Bài viết:
   462
   RSS