Forum cộng đồng MISA

 1. Thông báo

  Thông báo từ Ban quản trị MISA
  1. Các Khóa Học Online

   Khóa học Online của các sản phẩm
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   21
 2. Sản phẩm khối Doanh nghiệp

  Các trao đổi về sản phẩm khối Doanh nghiệp: MISA SME.NET, MTAX.VN, AMIS.VN...
  1. AMIS.SME (Kế toán)

   Đề tài thảo luận:
   57
   Bài viết:
   239
   RSS
  2. AMIS.HRM (Nhân sự)

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   26
   Mới nhất: Chấm công_theo tiết HTLE_MISA, 15/9/18
   RSS
  3. AMIS.CRM (Bán hàng)

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   60
   RSS
  4. MISA Sala.NET

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   5
   RSS
  5. MTAX.VN (Kê khai thuế qua mạng)

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   15
   RSS
 3. Sản phẩm khối Hành chính sự nghiệp

  Trao đổi về các sản phẩm khối Hành chính sự nghiệp: MISA Mimosa.NET, MISA Bamboo.NET, QLTH.VN, HOTICH.VN, QLTS.VN
  1. MISA Mimosa.NET 2017

   Đề tài thảo luận:
   216
   Bài viết:
   790
   RSS
  2. MISA Bamboo.NET 2019

   Đề tài thảo luận:
   105
   Bài viết:
   254
   RSS
  3. MISA Bamboo.NET 2017

   Đề tài thảo luận:
   69
   Bài viết:
   243
   Mới nhất: NỘP TRẢ KINH PHÍ huong98, 30/11/18
   RSS
  4. MISA Panda.NET 2011

   Đề tài thảo luận:
   56
   Bài viết:
   58
   RSS
  5. QLTH.VN (Phần mềm quản lý trường học)

   Đề tài thảo luận:
   37
   Bài viết:
   37
   RSS
  6. QLTS.VN (Phần mềm quản lý tài sản)

   Đề tài thảo luận:
   79
   Bài viết:
   154
   RSS
  7. HOTICH.VN (Phần mềm quản lý hộ tịch)

   Đề tài thảo luận:
   22
   Bài viết:
   29
   Mới nhất: Xuất khẩu excel Phim86Net, 8/12/18
   RSS
  8. QLCB.VN (Phần mềm Quản lý cán bộ)

   Đề tài thảo luận:
   31
   Bài viết:
   86
   RSS
 4. Sản phẩm Khối hộ kinh doanh cá thể

  Trao đổi về các sản phẩm Khối hộ kinh doanh cá thế: CUKCUK.VN, QLHV.VN
  1. CUKCUK.VN (Phần mềm Quản lý nhà hàng)

   Đề tài thảo luận:
   262
   Bài viết:
   354
   RSS
  2. MShopkeeper.VN (Phần mềm QLCH thời trang)

   Đề tài thảo luận:
   60
   Bài viết:
   70
   RSS
 5. Sản phẩm Khối phục vụ cộng đồng

  Trao đổi về các sản phẩm Khối phục vụ cộng đồng: MISA Golf HCP, Sổ Thu Chi, MoneyKeeper
  1. MISA Golf HCP

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   17
   RSS
  2. MoneyKeeper (Sổ thu chi MISA)

   Phần mềm quản lý tài chính cá nhân
   Đề tài thảo luận:
   27
   Bài viết:
   28
   RSS
  3. Phần mềm Quản lý Hội Viên

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   4
   RSS
  4. Hỏi đáp chung

   Đề tài thảo luận:
   156
   Bài viết:
   757
   RSS
 6. Góc hỗ trợ, góp ý khác

  Trao đổi các vấn đề khác, không liên quan đến các sản phẩm thuộc các diễn đàn bên trên
  1. Góp ý xây dựng diễn đàn

   Các thành viên có thể góp ý cho Ban quản trị diễn đàn tại đây để diễn đàn phát triển hơn.
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  2. Hỗ trợ khác

   Nơi trao đổi thông tin khác
   Đề tài thảo luận:
   44
   Bài viết:
   186
   RSS