B02 / B03 in cả năm số việc chuyển kỳ sau khác với in quý 4

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi NNLUONG_MISA, 12/10/17.

 1. NNLUONG_MISA

  NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Nguyên nhân 1:
  Có thể do QĐ chủ động ghi giảm Nợ TK 5121/có TK 3161 lại chọn mã thống kê Trả lại đơn hoặc
  QĐ theo đơn ghi Nợ TK 5122/Có TK 3162 chọn mã thống kê Miễn giảm

  Giải pháp 1:
  Tìm kiếm cặp Nợ TK 5121/Có TK 3161, mã thống kê Trả lại đơn
  cặp Nợ TK 5122/Có TK 3162, mã thống kê Miễn giảm=>Sửa lại đúng mã thống kê

  Nguyên nhân 2: Do đơn vị thực hiện chữa sổ

  Các quyết định được lập bảng xác định và đã được ủy thác toàn bộ ở kỳ trước nên được hiểu là xong việc, kỳ sau lập bút toán chữa sổ (ghi âm) Nợ TK 512/Có TK 316 để hủy Ủy thác, khôi phục lại Quyết định, lập thực thu nên kỳ này báo cáo không tăng việc phải thu (do không hạch toán Nợ TK 316)
  ==> In trong kỳ thì báo cáo đọc còn 1 việc phải thu, in quý phát sinh ghi âm hủy ủy thác thì không đếm việc phải thu

  Giải pháp: Khi hủy ủy thác không hạch toán Nợ TK 512/316 ghi âm chọn mã thống kê mà phải hạch toán Nợ TK 316/Có TK 512 ghi tăng lại cho qđ đó.

  Tìm việc lệch: Vào báo cáo

  1. Xuất B02 in Tổng hợp quý 4 ra excel: lấy số việc Phải thu trừ đi Đình chỉ, ủy thác, miễn giảm, trả đơn được danh sách việc của quý 4

  2. Xuất B02 in Tổng hợp cả năm ra excel: lấy số việc Phải thu trừ đi Đình chỉ, ủy thác, miễn giảm, trả đơn được danh sách việc của cả năm

  3. Dùng hàm =VLOOKUP(A1,$B$1:$B$9202,1,0) để so sách cột việc và tìm ra việc lệch

  Hoặc in B03 xem trước các việc thuộc nhóm Chữa sổ
   
Bài viết liên quan: cả năm
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Nộp báo cáo tài chính, quản trị khi nào? cho ai? 11/12/17
Câu hỏi thường gặp Báo cáo B02 và B03 số tiền không bằng nhau? 11/12/17
Câu hỏi thường gặp Báo cáo B02 - Báo cáo kết quả hoạt động thu thi hành án bị sai số liệu 11/12/17
Câu hỏi thường gặp In Phiếu nhập kho - xuất kho không thể hiện đúng các thông tin 11/12/17
Câu hỏi thường gặp Báo cáo B01-THA: Bảng cân đối tài khoản không đúng? 11/12/17

Chia sẻ trang này