Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R2

Thảo luận trong 'Nơi tải bộ cài phần mềm' bắt đầu bởi Hồ Thị Trang_MISA, 3/1/18.

 1. Hồ Thị Trang_MISA

  Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

  Hôm nay ngày 25-12-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R2.

  Bổ sung mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 7/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C2-11a/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp trên theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C2-11b/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp huyện theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu Gi ấy rút vốn đầu tư C3-01/NS theo quy định mới tại Thông tư 77/2017/TT-BTC thay thế cho Thông tư 08/2013/TT-BTC. Bổ sung mẫu 01- SDKP/DVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ- KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc. Bổ sung mẫu 02- SDKP/DVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ- KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc. Bổ sung mẫu 05-ĐCSDKBNN theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ- KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc

  Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

  Bộ cài sản phẩm

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng

  1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R2

  1. Nghiệp vụ thay đổi

  1 .Cập nhật C2-02a/NS : Giấy rút dự toán Ngân sách theo thông tư 77/2017/TT-BTC
  2 .Cập nhật C2-02b/NS : Giấy rút dự toán Ngân sách (khấu trừ thuế) theo thông tư 77/2017/TT-BTC
  3 .Cập nhật C2-03/NS : Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo thông tư 77/2017/TT-BTC
  4.Cập nhật C2-11a/NS : Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp trên theo thông tư 77/2017/TT-BTC
  5 .Cập nhật C2-11b/NS : Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp huyện theo thông tư 77/2017/TT-BTC
  6 .Cập nhật C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
  7 .Cập nhật C4-02a/KB : Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử theo thông tư 77/2017/TT-BTC
  8 .Cập nhật C4-02c/KB : Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (khấu trừ thuế) theo thông tư 77/2017/TT-BTC
  9 .Cập nhật C4-08/KB : Giấy nộp tiền vào tài khoản theo thông tư 77/2017/TT-BTC
  10 .Cập nhật C4-09/KB : Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo thông tư 77/2017/TT-BTC
  11 .Cập nhật Mẫu số 05-ĐCSDTK/KBNN - Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Quyết định số 4377/QĐ-KBNN)
  12.Cập nhật Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc (Quyết định số 4377/QĐ-KBNN)
  13 .Cập nhật Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước (Quyết định số 4377/QĐ-KBNN)

  Trân trọng!
   

Chia sẻ trang này