Mua hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn mua hàng

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Trương Hạnh, 7/5/19.

 1. Trương Hạnh

  Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

  I. Tài liệu gồm có các nội dung:
  • Mục 1: Hướng dẫn nhập khẩu chứng từ mua hàng từ excel hoặc từ dữ liệu khác
  • Mục 2: Hướng dẫn tự hạch toán chi phí, các trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ trong nước, nhập khẩu, hạch toán tờ khai hải quan trên phần mềm
  • Mục 3: Hướng dẫn xử lý một số vấn đề thường gặp khác khi hạch toán mua hàng
   • Mặc định đơn giá mua
   • Không chọn được tài khoản cần hạch toán trên chứng từ
   • Phần mẫu số, ký hiệu của Hóa đơn mua hàng không có loại cần đánh
   • Muốn nhập mua hàng tiền ngoại tệ nhưng không thấy mục “Loại tiền” để chọn
  --------------------------------------------------------

  1. Hướng dẫn nhập khẩu chứng từ mua hàng
  • Muốn nhập khẩu đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng, chứng từ mua hàng, mua dịch vụ, hàng mua trả lại, hàng mua giảm giá bằng file excel - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Nhập khẩu từ dữ liệu khác - Xem hướng dẫn Tại đây

  2. Hướng dẫn tự hạch toán các trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ

  2.1. Trường hợp 1: Hướng dẫn cách lập một chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ trong nước, nhập khẩu trên phần mềm - Xem hướng dẫn Tại đây

  2.2. Trường hợp 2: Các trường hợp mua hàng hóa dịch vụ thường gặp

  Anh/Chị tích vào các trường hợp sau để xem hướng dẫn phù hợp nhé
  3. Một số vấn đề thường gặp khác khi hạch toán mua hàng
  • Có thể mặc định đơn giá mua (nhảy đơn giá mua tự động) trên chứng từ mua hàng, mua dịch vụ không?
   Có. Anh chị xem hướng dẫn Tại đây
  • Không chọn được tài khoản cần hạch toán trên chứng từ, làm thế nào?
   Anh/chị xem hướng dẫn Tại đây
  • Phần Hóa đơn mua hàng, phần mẫu số, ký hiệu không có loại cần đánh: Anh/chị có thể tự gõ tay vào
  • Muốn nhập mua hàng tiền ngoại tệ nhưng không thấy mục “Loại tiền” để chọn, làm thế nào?
   Anh/chị vào Hệ thống\Tùy chọn\ Tùy chọn chung\ Tích "Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ"\Đồng ý
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/5/19
 2. Trương Hạnh

  Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

  II. Giảm giá hàng mua, trả lại hàng mua
  Lưu ý: Nếu khi hạch toán chứng từ trả lại hàng mua hoặc giảm giá hàng mua mà làm giảm công nợ (hạch toán N331) mà anh/chị không chọn tham chiếu trực tiếp đến chứng từ mua hàng thì cần phải vào nghiệp vụ\mua hàng\đối trừ chứng từ để đối trừ giữa chứng từ mua hàng và chứng từ giảm giá, trả lại hàng
   
 3. Trương Hạnh

  Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

Bài viết liên quan: hàng hóa
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hóa đơn đầu vào năm/tháng/quý trước lên tờ khai thuế của năm/tháng/quý này 28/11/18
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng hóa đơn về trước hàng về sau và ngược lại 20/11/18
Câu hỏi thường gặp Mua hàng theo đơn mua hàng, từ chứng từ bán hàng 7/5/19
Câu hỏi thường gặp Chi phí dịch vụ, chi phí mua hàng 28/11/18
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ mua hàng 28/11/18

Chia sẻ trang này